top of page

 

 

Thứ ba ngày 22  tháng  9 năm  2015

 

TỔNG HỘI RẤT THÁNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI

 


                                              

            Thông báo cho những hội viên Tận Hiến tại VN

 

 

 

TH/MC đã nhiều lần thông báo cho các hội viên MC ở VN: 

 

Hiện nay chỉ có Hiệp Sĩ Nguyễn Thị Lệ Yến, là Phó chủ tịch  TH/MC, đặc trách VN, mới có quyền nhận danh sách và tổ chức lễ tận hiến cho các  tân Hiệp Sĩ Mân Côi . 

 

Nay Thông báo đến các hội  viên  ở VN được rõ, việc tận hiến nhận danh hiệu Hiệp sĩ Mân Côi chỉ hợp pháp khi do Chị HS PCT Nguyễn Thị Lệ Yến đứng ra tổ chức, và địa điểm tận hiến tại Dòng Chứa Cứu Thế. 

 

Ngoài ra, TH/MC  không chấp nhận cho bất cứ 1 tổ chức hoặc cá nhân nào tại VN, lợi dụng danh nghĩa  của TH/MC để tận hiến  cho hội viên.


Xin nhắc lại Thông báo, tổ chức "Gia đình Mân Côi",  do chị Hải Oanh  đứng tổ chức, không phải là của TH/MC. và chị Hải Oanh cũng không còn là hội trưởng hay Hiệp Sĩ của THMC.

 

Do đó các Hội viên tận hiến hợp pháp, hoặc gia nhập THMC là phải qua sự chấp  nhận của : 

Phó Chủ Tịch TH/MC Nguyễn Thị Lệ Yến .

 

Chị Lệ Yến có nhiệm vụ thông báo  quyết định này đến các hội viên thuộc TH/MC.   

 

                                                                                           Thứ ba ngày 22  tháng  9 năm  2015

                                                                                                 

                                                                                                  BCH/THMC

                                                                                       Chủ Tịch Trần Khắc Khoan

 

 

 

 

bottom of page