top of page

"Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em hãy giữ điều răn của Thầy" (Ga 14, 15)

bottom of page