top of page

PHẦN HAI: HIỆU LỰC CỦA LỜI CẦU NGUYỆN

 

Chương III: Chúa Hằng Sẵn Sàng Nhận Lời Ta

Chương IV: Đừng Xin Những Của Kém Giá Cầu Nguyện Hơn Suy Gẫm

 

6. Theo thánh Bênađinô ở Sienne "Lời cầu nguyện là một sứ thần trung tín, rất được đẹp lòng vua cả trên trời. Vì quen được ra vào tận nơi cung điện, biết cách nài nỉ làm xiêu lòng vua vốn sẵn nhân lành, nên lời cầu nguyện xin được mọi ơn trợ giúp cho ta, là những kẻ khốn nạn đang rên xiết nơi vũng khóc lóc, giữa bao chiến đấu và khốn khổ".

 

           Tiên tri Isa quả quyết: Vừa nghe ta kêu xin, Chúa đã động lòng thương xót ta ngay. Chúa không để ta than khóc lâu dài, Người lập tức đáp lại tiếng ta và ban cho ta được toại nguyện: "Phải, hỡi dân Xion đang ở Giêrusalem, ngươi sẽ không còn phải khóc nữa. Khi ngươi kêu cứu, Người sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi. Nghe tiếng ngươi là Người đáp lại" (Is 30,19). 

 

            Nơi khác, Chúa dùng miệng tiên tri Giêrêmia mà phàn nàn về ta rằng: "Đối với Israel, phải chăng Ta đã là sa mạc hay đất đai cằn cỗi tối tăm?. Thế mà sao dân Ta lại nói: "Chúng tôi muốn tự do chứ không còn đến với Ngài nữa" (Gr 2,31). Chẳng khác thể Người nói: Cớ đâu bay tuyên bố sẽ không còn muốn đến cùng Ta? Há rằng lòng nhân từ thương xót Ta đối với ngươi đã hóa nên như mảnh đất khô cạn, không còn trổ sinh được trái trăng ơn thánh nữa, hay một khoảnh vườn cằn cỗi, muộn màng đâm hoa, kết quả?

 

           Những lời ấy cho ta hiểu lòng Chúa đầy yêu thương sẽ mau mắn nhậm lời ta cầu nguyện. Người cũng muốn khiển trách những ai bỏ cầu xin vì sợ không được đoái nhậm.

 

7. Nếu Chúa tha phép cho ta đệ trình lên Người những điều ước ao, mỗi tháng chỉ một lần, âu đã là một ơn cả thể. Vua chúa thế gian chỉ cho thần dân yết kiến vài lần trong năm, còn Chúa thì luôn sẵn sàng đón tiếp ta.

 

           Thánh Gioan Kim Khẩu viết: "Trong mọi lúc, Chúa hằng lắng tai nghe lời ta nguyện. Chưa hề thấy ai xin mà bị từ chối". Nơi khác, người thêm: "Khi chúng ta cầu nguyện, chưa kịp tỏ hết nỗi lòng. Chúa đã vội nhậm lời ngay". Vả lại chính Chúa đã hứa: "Trước khi chúng kêu Ta, chính Ta đã đáp lời, chúng hãy còn đang nọi thì Ta đã nghe rồi" (Is 65,24).

 

            Lời vua Đavít: "Kẻ kính sợ Người, Người cho toại nguyện, nghe tiếng họ kêu than và ban ơn giải cứu" (Tv 144,19). Đối với Maisen, đó là một vinh dự cả thể. Ông kêu lên: "Tìm đâu ra một dân tộc, dù lớn lao mực nào, mà được thần linh gần gũi mình như Thiên Chúa gần gũi chúng ta, mỗi khi ta cầu khẩn Người" (Dnl 4,7).

 

            Thần các dân ngoại chỉ là những vật hèn hạ, bất lực, đâu có nghe lời kẻ thờ kính mình cầu xin. Còn Thiên Chúa chúng ta toàn năng, không hề làm lơ, giả điếc. Người luôn gần gũi kẻ kêu cầu và mau mắn ban phát mọi ơn họ xin. Đấng chép Thánh Vịnh than thở: "Ngày tôi cầu cứu, tôi biết rằng: Thiên Chúa ở bên tôi" (Tv 55,10). Lạy Chúa là Chúa tôi, có dấu này cho tôi nhận biết lòng Chúa từ bi, nhân hậu, là mỗi khi tôi cầu cùng Chúa, Chúa liền vội cứu giúp tôi ngay.

bottom of page