top of page

PHẦN HAI: HIỆU LỰC CỦA LỜI CẦU NGUYỆN

 

 

Chương II: Cầu Nguyện Là Sức Mạnh Trong Cơn Cám Dỗ

Chương III: Chúa Hằng Sẵn Sàng Nhận Lời Ta

 

 

3. Vì sự cầu nguyện cần thiết và sinh ích lợi cả thể, nên như đã nói ở chương trên, Chúa tha phép cho nhiều địch thù mạnh mẽ xông đánh chúng ta, để ép ta kêu xin ơn trợ giúp, ơn mà Chúa luôn sắm sẵn, theo lời đã hứa.

 

         Nhưng cầu nguyện khi gặp nguy biến là điều làm vui lòng Chúa bao nhiêu, thì chểnh mảng cầu nguyện cũng làm phiền lòng Chúa bấy nhiêu.

 

          Thánh Bonaventura luận rằng: "Một quan tướng có nhiệm vụ giữ thành, mà lúc bị vây chặt trong ấy, không chịu xin vua gởi thêm viện binh, ắt sẽ bị coi như tôi bất trung, kẻ không xin ơn cứu giúp trong cơn cám dỗ, vì lúc ấy, Chúa hết lòng ước ao tiếp cứu ta; chỉ chờ một tiếng ta kêu, Người đã vội ra tay quyền phép bênh đỡ ta ngay.Tiên tri Isaia đã làm sáng tỏ chân lý đó, khi thừa lệnh trên, đến dạy vua Achaz xin  Chúa một dấu lạ để được vững tâm chờ ơn cứu giúp mà Chúa đang sẵn sàng ban cho: "Hãy xin Thiên Chúa là Chúa ngươi một dấu lạ". Song vua bất lương ấy trả lời: "Tôi  sẽ không xin, tôi không dám thử thách Đức Chúa" (Is 7,12). Vua nói thế, bởi cậy sức mình có thể thắng nổi kẻ thù mà không cần Chúa giúp. Do đó, tiên tri đã khiển trách vua: "Hỡi nhà Đavít, hãy lắng nghe: Làm phiền lòng người ta chưa đủ sao, bay còn muốn phiền lòng đến cả Thiên Chúa ta nữa?" (IbidĐ. Bởi lời đó, Chúa muốn cho ta hiểu, kẻ biếng trễ không xin các ơn lành thiêng liêng đã sắm sẵn cho, thì làm phiền lòng Chúa và xúc phạm đến Người.

 

 

4. "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Tôi, Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng" (Mt 11,28). Các con rất đáng thương - lời Chúa Cứu Thế - các con bị kẻ thù vây bọc tư bề và rên siết dưới gánh nặng tội lỗi mình, chúng con chớ ngã lòng, hãy cầu xin Ta để đủ sức chống trả và được thuốc chữa lành mọi tật bệnh. Nơi khác, Người còn phán bởi miệng tiên tri Isaia: "Hãy đến đây, ta cùng nhau tranh luận! Tội các ngươi, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết: có thẫm tựa vải điều, cũng hóa trắng như bông". (Is 1,18)

 

           Hỡi người, hãy đến cùng Ta! Lương tâm ngươi có hoen ố đến đâu, cũng đừng ngại. Ngươi có thể trách Ta, nếu sau khi kêu xin, ơn Ta không làm cho ngươi lại nên trắng như tuyết.

 

            Cầu nguyện là gì? Ta hãy nghe thánh Gioan Kim Khẩu đáp: "Lời cầu nguyện là neo vững chắc cho kẻ hòng chìm đắm, là kho vô tận cho người đói khổ, là phương dược linh nghiệm cho bệnh nhân và là liều thuốc thần hiệu gìn giữ ta sức khỏe".

 

            Đây, một lời khác của thánh Lôrensô Giustinianô: "Lời cầu nguyện làm nguôi cơn giận Chúa: Người vội vàng tha thứ cho kẻ khiêm nhượng cầu xin. Nó xin được mọi ơn ta mong ước, thắng mọi sức mạnh kẻ thù. Tắt một lời, nó làm cho người mù quáng trở nên sáng mắt, cho kẻ đuối được mạnh mẽ, cho tội nhân nên thánh".

 

           Ai cần ơn soi sáng, kẻ ấy hãy xin cùng Chúa và Người sẽ ban. Vua Salomon nói: "Vậy tôi nguyện xin, và Thiên Chúa đã ban cho tôi sự hiểu biết. Tôi kêu cầu, và thần khí Đức Khôn ngoan đã đến với tôi" (Kn 7,7). Kẻ thiếu sức mạnh, hãy xin, Chúa cũng sẽ ban cho. "Tôi chưa kịp mở miệng cầu xin - lời vua Đavít - thì đã nhận được nơi Chúa ơn cứu giúp" (Tv 118,113).

 

           Các thánh tử đạo xưa đã múc ở đâu sức mạnh chống lại bạo quyền, nếu không phải trong lời cầu nguyện? Nhờ đó, các đấng lòng đầy dũng cảm, lướt thắng được mọi hình khổ và sự chết.

 

5. Tắt một lời, "Kẻ biết dùng khí giới mạnh mẽ này - thánh Phêrô Kim Khẩu quả quyết - nó sẽ không sa ngã phạm tội, lại được dứt lòng yêu mến thế gian, biết nâng tâm hồn lên cao, để tìm trên trời nơi an nghỉ, và ngay dưới đất này, nó được sung sướng thân mật cùng Chúa".

 

          Vậy, ích gì mà áy náy, lòng tự bảo lòng: Ai biết tên tôi có được ghi vào sổ hằng sống hay không? Chắc gì Chúa sẽ ban ơn hiệu lực giúp tôi bền đỗ?

 

           Thánh Tông đồ trả lời: "Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện" (Pl 4,6).

 

          Để lòng áy náy sợ hãi, nào được ích gì? Hãy xua đuổi những lo lắng nguy hiểm ấy, vì nó chỉ làm cho anh em mất lòng trông cậy và ngày càng thêm nguội lạnh, biếng trễ trên đường phần rỗi.

 

          Hãy cầu nguyện, hãy kêu xin liên lỉ, hãy tỏ cho Chúa mọi điều ước nguyện, hãy luôn tạ ơn Chúa vì đã hứa ban mọi điều anh em ao ước, với mỗi điều kiện là anh em phải xin. Mọi ơn tức là ơn cứu giúp hiệu lực, ơn bền đỗ, ơn phần rỗi và tất cả những gì anh em khao khát.

 

          Chúa đặt chúng ta nơi bãi chiến trường, để ta đương đầu với những địch thù hùng mạnh; nhưng Người hằng trung tín giữ lời đã hứa, nên không để ta phải xông đánh quá sức mình: "Thiên Chúa là Đấng trung tín; Người sẽ không để anh em bị thử thách quá sức " (1Cr 10,13). Chúa trung tín, nghĩa là ta vừa kêu xin, Người liền vội tiếp cứu ta ngay.

 

           Đức Hồng y Gotti, một tác giả lỗi lạc, có viết: "Không gì buộc Chúa phải luôn luôn ban cho ta một ơn cân xứng với chước cám dỗ; nhưng, nếu trong khi bị xông đánh, chúng ta chạy đến cùng Người, thì Chúa buộc mình ban cho ta ơn cứu giúp đã dành sẵn cho từng người, để lúc bây giờ, ta đủ sức đối phó". Chúng ta có thể làm được mọi sự, với ơn Chúa trợ giúp, ơn mà Chúa hằng ban cho kẻ khiêm nhượng cầu xin. Sau đó, chúng ta không còn lẽ chữa mình, nếu phải thua ma quỷ. Ta bại trận, chỉ tại lỗi ta, bởi đã không cầu nguyện.

 

          Nhờ cầu nguyện, chắc chắn chúng ta sẽ thoát mọi dò lưới và áp lực kẻ thù. Thánh Augustinô viết: "Với lời cầu nguyện, ta thoát khỏi mọi nguy hiểm".

 

bottom of page