top of page

Kết Phần II: 

P3- Chương I: Đối Tượng Của Lời Cầu Nguyện

 

12. Tắt một lời, theo sự quan phòng thông thường của Chúa, như ta đã thấy trên, không cầu nguyện, ắt rất khó và hình như không thể rỗi linh hồn được. thế mà với sự cầu nguyện, phần rỗi trở nên chắc chắn và rất dễ dàng.

 

           Muốn được rỗi, không cần phải hy sinh tính mạng đi giảng cho dân ngoại, cũng chẳng cần ẩn mình trong bãi sa mạc, chỉ sống bằng rau cỏ. Nào có khó nhọc gì, khi ta nguyện: "Lạy Chúa, xin cứu giúp tôi; xin hộ vực, thương xót tôi cùng?". Thật không gì dễ dàng bằng! Thế mà chỉ chừng ấy đã đủ cứu rỗi ta, nếu ta để tâm vào lời cầu đó.

 

           Thánh Lôrensô Giustinianô đặc biệt khuyên ta ra sức cầu nguyện, ít là trước khi tra tay vào một việc nào. Ông Cassien chứng cho ta biết các Giáo phụ xưa, rất chú trọng đến sự năng chạy đến cùng Chúa bằng những lời nguyện vắn tắt. Thánh Bênađô dạy: "Chớ ai coi thường sự cầu nguyện, vì chính Chúa lấy nó làm trọng và ban cho ta những điều ta xin, hoặc sự gì hữu ích cho ta hơn cả".

 

          Ta nên biết, nếu khônb cầu nguyện, ta chẳng còn cớ chữa mình, bởi Chúa hằng ban cho mọi người ơn cầu nguyện. Vừa khi ta muốn, ta luôn có thể cầu nguyện được, như lời vua Đavít nói về mình: "Trong thâm tâm, tôi có một lời nguyện dâng lên Thiên Chúa của mạng sống tôi. Tôi thưa cùng Người: Lạy Chúa, Chúa là Đấng bênh đỡ tôi" (Tv 41,9-10)

 

           Về điểm này, sẽ xin bàn rộng hơn trong phần thứ hai. Ở đó tôi sẽ minh chứng rằng: Đáp lại lời ta xin, Chúa ban cho ta mọi ơn cứu giúp và ban cách dư dật, để ta vâng giữ Lề Luật Người và bền đỗ đến chết.

 

          Đây, tôi chỉ xin nói: Nếu chúng ta không được rỗi; thì đó là tại lỗi ta! Chúng ta mất linh hồn chỉ vì không cầu nguyện.

bottom of page