top of page

PHẦN MỘT: CẦN PHẢI CẦU NGUYỆN

 

Kết Luận:

P2- Chương I: Lời Cầu Nguyện Cao Quý Và Có Thế Lực Trước Mặt Chúa

 

28. Để kết thúc chương này, ta hãy dựa vào những điều đã trình bày trên mà rút ra câu tổng luận: "Ai cầu nguyện, chắc được rỗi; ai không cầu nguyện, chắc sẽ hư mất".

 

          Hết thảy các thánh trên trời, ngoại trừ trẻ con, đều đã tược rỗi nhờ lời cầu nguyện. Tất cả kẻ dữ đã hư đi, vì không cầu nguyện; nếu đã cầu nguyện, âu là họ đã không hư mất. Đó chính là duyên cớ khiến họ thất vọng, bây giờ và mãi mãi về sau. Có thể được rỗi dễ dàng bằng cách xin Chúa ban cho những ơn cần thiết, thế mà họ không làm, để đến bây giờ không còn phương cầu nguyện được nữa!

 

Chương I: Sự Cầu Nguyện Cần Thiết cho Phần Rỗi, vì là Điều Chúa Buộc và là Phương Thế Phải Dùng

Chương II: Không Cầu Nguyện Không Thể Thắng Cám Dỗ và Tuân Giữ Giới Răn

Chương III: Cầu Cùng Các Thánh và Các Linh Hồn ở Luyện Ngục

Chương IV: Đức Mẹ Cầu Bầu

 

 

bottom of page