top of page

Tuần Cửu Nhật- Ngày Thứ Sáu

 

1. Dấu Thánh Giá

2. Đọc kinh (hoặc hát xin ơn) Chúa Thánh Thần 

Cầu xin chúa Thánh Thần

Người thương thăm viếng hồn conBan xuống cho con hồng ân chang chứaTrao rồi cho đáng ngôi thánh đườngNguyện xin Chúa ngôi BaĐoái nghe lời con thiết thaTình thương mến ấp ủ con ngày đêmNhuận thăm xác hồn tràng lan ơn thiên .Amen

3. Thinh lặng xét mình, rồi đọc kinh Ăn Năn Tội

4. Đọc Tin Mừng theo ngày: ““Hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho” (Lc 11,10).

5. Suy niệm và cầu nguyện với CỨ LÀM THEO: 

 

Như Mẹ: Đức Giêsu mời gọi chúng ta hãy kiên tâm trong cầu nguyện và tin tưởng phó thác vào tình thương của Thiên Chúa là Cha. Thiên Chúa đầy lòng xót thương, luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ cùng chúng ta. 

 

Với Mẹ: Chúng con cầu xin nhưng không nhận được điều chúng con xin, rồi chúng con thất vọng. Chúng con xin điều không hợp lòng Chúa, nên Chúa không ban. Xin Chúa cho chúng con ý thức được rằng Chúa thấu suốt mọi nhu cầu của chúng con và sẽ ban những gì tốt nhất cho phần rỗi chúng con.    

 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp chúng con biết xin điều Chúa muốn chứ không phải điều chúng con muốn. Đó là cách sống tình con thảo với Ngài.    

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.    

 

6. Đọc 1 kinh hoặc hát 1 bài về Đức Mẹ.

    

Tuần Cửu Nhật- Ngày Thứ Sáu

 

Hôm nay, con hãy đem đến Ta các tâm hồn hiền hòa, khiêm tốn và những tâm hồn trẻ thơ, hãy nhận chìm họ vào đại dương thương xót của Ta. Những tâm hồn này giống trái tim Ta hơn hết, họ tăng thêm nghị lực cho Ta, để Ta bước vào cơn hấp hối đau thương. Ta thấy họ như những thiên thần trần thế, chầu chực quanh các bàn thờ của Ta. Ta đổ tràn trên họ những dòng thác lũ ân sủng, duy chỉ những tâm hồn khiêm nhường mới có khả năng đón nhận ân huệ của Ta. Ta đặc biệt tín nhiệm nơi những tâm hồn đó. 

 

Ôi Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, Chúa phán: "hãy học nơi Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường", xin đón nhận vào nhà thánh tâm từ bi lân mẫn của Chúa mọi tâm hồn hiền hòa, khiêm tốn cùng các tâm hồn trẻ thơ, những tâm hồn này khiến cả thiên đàng ngây ngất, họ được Cha trên trời nhìn đến cách đặt biệt. Họ là những đóa hoa thơm ngát trước nhan Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa lấy làm vui thích được tận hưởng hương thơm của họ. Các linh hồn này thường xuyên nương mình trong trái tim từ bi vô cùng lân mẫn của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, họ không ngừng hát lên bài ca yêu thương, và lòng lân tuất của Chúa.

 

Lạy Cha hằng hữu, xin Cha ghé mắt nhìn đến các linh hồn hiền lành, khiêm nhường và tâm hồn các trẻ thơ đang nương náu trong trái tim từ bi lân mẫn của Chúa Giêsu. Các tâm hồn này, giống như con một Cha, làn hương thơm của họ bay từ trần gian lên thấu tận ngai Cha ngự. Ôi! Lạy Cha giàu lòng thương xót và tốt lành, nguyện xin vì lòng Cha yêu thương các linh hồn đó và lấy làm vui thỏa được gần gủi họ, xin Cha chúc lành cho toàn thế giới để hết thảy các linh hồn đều trung tín ngợi ca lòng thương xót của Cha muôn đời. Amen


 

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

bottom of page