top of page

Tuần Cửu Nhật- Ngày Thứ Nhất

 

1. Dấu Thánh Giá

2. Đọc kinh (hoặc hát xin ơn) Chúa Thánh Thần 

Cầu xin chúa Thánh Thần

Người thương thăm viếng hồn conBan xuống cho con hồng ân chang chứaTrao rồi cho đáng ngôi thánh đườngNguyện xin Chúa ngôi BaĐoái nghe lời con thiết thaTình thương mến ấp ủ con ngày đêmNhuận thăm xác hồn tràng lan ơn thiên .Amen

3. Thinh lặng xét mình, rồi đọc kinh Ăn Năn Tội

4. Đọc Tin Mừng theo ngày: “Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 18,3).

5. Suy niệm và cầu nguyện với CỨ LÀM THEO: 

Như Mẹ: Khi đề cập về Chúa Giêsu, chúng ta thường giới thiệu Người là Thiên Chúa Ngôi Hai cao cả, là Vua hoàn vũ, là Thẩm Phán tối cao… nhưng Chúa Giêsu còn có một phẩm chất cao đẹp khác ít được đề cập đến: Người là Đấng rất khiêm hạ! Hôm nay, Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ mình phải biết sống khiêm hạ và trở nên như trẻ nhỏ thì mới được vào Nước Trời. 

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, nhiều lúc chúng con cũng có những tư tưởng, lời nói, hành động kiêu căng. Xin cho chúng con biết sống tinh thần đơn sơ như thánh Têrêsa Hài Đồng trong tư tưởng, lời nói cũng như hành động. Xin Chúa dạy chúng con sống tin tưởng vào Chúa như thánh nữ.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp chúng con biết noi gương Mẹ, sống khiêm hạ, một nhân đức nền tảng của đời sống tâm linh.

 

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

 

6. Đọc 1 kinh hoặc hát 1 bài về Đức Mẹ.

 

Hôm nay, con hãy đem hết cho Ta toàn thể nhân loại và cách riêng các tội nhân, nhận chìm họ trong đại dương lòng thương xót của Ta, làm vậy là con an ủi Ta đang khổ tâm chịu đựng vì các linh hồn hư đi. 

 

Ôi Chúa Giêsu giàu lòng thương xót, bản tính của Thiên Chúa là giàu lòng trắc ẩn yêu thương tha thứ. Xin Chúa đừng nhìn đến tội lỗi chúng con, mà hãy nhìn đến lòng tín thác chúng con đặt cả vào lượng từ bi nhân hậu hải hà của Chúa. Xin hãy đón nhận hết thảy chúng con dưới trái tim từ bi lân mẩn vô bờ của Chúa. Đừng bao giờ để chúng con thoát khỏi nơi đó. Chúng con cầu xin điều này, nhân danh tình yêu Chúa, kết hợp làm một với Chúa Cha, và Chúa Thánh Thần.

 

Lạy Chúa Cha hằng hửu, xin ghé mắt xót thương đến toàn thể nhân loại, cách riêng các tội nhân khốn nạn, họ đang nép mình trong trái tim vô cùng từ bi lân mẫn của Chúa Giêsu. Nhân danh cuộc khổ nạn đau thương của Người, xin Cha bày tỏ lòng thương xót của Cha cho chúng con, để chúng con ngợi khen quyền năng tối thượng lòng thương xót của Cha đến muôn đời. Amen

 

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 

bottom of page