top of page

Tuần Cửu Nhật- Ngày Thứ Hai

 

1. Dấu Thánh Giá

2. Đọc kinh (hoặc hát xin ơn) Chúa Thánh Thần 

Cầu xin chúa Thánh Thần

Người thương thăm viếng hồn conBan xuống cho con hồng ân chang chứaTrao rồi cho đáng ngôi thánh đườngNguyện xin Chúa ngôi BaĐoái nghe lời con thiết thaTình thương mến ấp ủ con ngày đêmNhuận thăm xác hồn tràng lan ơn thiên .Amen

3. Thinh lặng xét mình, rồi đọc kinh Ăn Năn Tội

4. Đọc Tin Mừng theo ngày: Các Tông Đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: "Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con" (Lc 17,5)

5. Suy niệm và cầu nguyện với CỨ LÀM THEO: 

 

Như Mẹ: Chúa Giêsu dạy cho các Tông Đồ về sức mạnh của lòng tin. Niềm tin dù chỉ nhỏ như hạt cải cũng có sức mạnh thực hiện một điều hết sức lớn lao. Các Tông Đồ đã xin Chúa ban thêm niềm tin cho các ngài, chúng ta cũng cần biết xin Chúa tăng thêm đức tin. 

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con biết rằng niềm tin rất quan trọng trong đời sống chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con ơn đức tin. Xin dạy chúng con biết gìn giữ ơn ban này. Xin hằng ban cho chúng con ánh sáng của Thánh Thần, để niềm tin và đời sống chính trực của chúng con nên gương sáng cho mọi người.    

 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp chúng con sống trọn niềm tin vào Chúa, và biết tìm cách truyền đạt đức tin cho tha nhân.    

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.    

 

6. Đọc 1 kinh hoặc hát 1 bài về Đức Mẹ.

    

Tuần Cửu Nhật- Ngày Thứ Hai

 

Hôm nay, con hãy đem đến cho Ta linh hồn các linh mục và tu sĩ, nhận chìm họ trong lòng thương xót hải hà của Ta. Chính họ là những người đem đến cho Ta nghị lực để gánh chịu cuộc khổ nạn đầy cay đắng của Ta. Họ là những ống máng để lòng thương xót của Ta tuôn chảy qua họ xuống trên toàn thể nhân loại. 

 

Ôi! Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, căn nguyên mọi sự tốt lành, xin Chúa ban ơn Thánh cho các linh mục tu sĩ nam nữ, hiến dâng cuộc đời phục vụ Chúa, ngỏ hầu họ có khả năng thực hiện các nghĩa cử từ bi bác ái cho xứng đáng, và để mọi người thấy việc họ làm mà tôn vinh Thiên Chúa, là Cha đầy lòng thương xót đang ngự trên trời.

 

Lạy Cha hằng hữu, xin ghé mắt xót thương nhóm môn đồ được tuyển chọn. Nhân danh tình yêu bắt nguồn từ trái tim con Chí Thánh của Cha. Trái tim Chúa là chốn náu thân cho các linh mục tu sĩ. Xin Cha ban cho họ quyền năng và ánh sáng của Cha, để họ có khả năng dẫn dắt các kẻ khác trên đường cứu độ, và cùng nhau ca ngợi lòng thương xót vô biên của Cha muôn đời. Amen

 

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 

bottom of page