top of page

Tuần Cửu Nhật- Ngày Thứ Bảy

 

1. Dấu Thánh Giá

2. Đọc kinh (hoặc hát xin ơn) Chúa Thánh Thần 

Cầu xin chúa Thánh Thần

Người thương thăm viếng hồn conBan xuống cho con hồng ân chang chứaTrao rồi cho đáng ngôi thánh đườngNguyện xin Chúa ngôi BaĐoái nghe lời con thiết thaTình thương mến ấp ủ con ngày đêmNhuận thăm xác hồn tràng lan ơn thiên .Amen

3. Thinh lặng xét mình, rồi đọc kinh Ăn Năn Tội

4. Đọc Tin Mừng theo ngày: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói" (Lc 1,38).

5. Suy niệm và cầu nguyện với CỨ LÀM THEO: 

 

Như Mẹ: Khi được sứ thần đến truyền tin, Mẹ đã thưa lời "xin vâng", đó là sự đáp trả lời mời gọi thông phần vào kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Lời "xin vâng" của Mẹ mở đầu cho chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa. 

 

Với Mẹ: Chúng con được mời gọi để lắng nghe Lời Chúa dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Thần. Xin Chúa giúp chúng con sẵn sàng cộng tác vào chương trình của Chúa như Mẹ Maria xưa kia qua tiếng "xin vâng".   

 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy chúng con hiểu được đầy đủ ý nghĩa hai tiếng "xin vâng" và luôn vui vẻ thưa với Chúa như Mẹ trong mọi khổ đau, mọi hoàn cảnh khó khăn của cuộc đời, vượt qua sa mạc trần gian để tiến về Đất hứa là quê hương thật Nước Trời.    

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.    

 

6. Đọc 1 kinh hoặc hát 1 bài về Đức Mẹ.

    

Tuần Cửu Nhật- Ngày Thứ Bảy

 

Hôm nay, con hãy đem đến Ta những linh hồn tôn sùng và ca ngợi lòng thương xót của Ta. Những linh hồn này đau xót, cảm thương cuộc khổ nạn của Ta. Họ đang sống theo hình ảnh trái tim từ bi lân mẫn của Ta. Những linh hồn đó sẽ tỏa rạng những luồn sáng đặc biệt ở đời sau. Không một ai trong họ sẽ phải xa hỏa ngục. Ta sẽ bảo vệ họ từng người một, rất đặc biệt vào giờ lâm chung. 

 

Ôi Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Trái tim Chúa là hiện thân của tình yêu. Nguyện xin Chúa đón nhận trong mái ấm từ bi lân mẫn của Chúa, các linh hồn tôn sùng và thờ kính lòng thương xót hải hà của Chúa. Những linh hồn này được nhiều quyền năng bởi quyền phép của chính Thiên Chúa. Giữa mọi cơn gian nan thử thách, họ vẫn tiến bước, vì họ tín thác vào lòng thương xót của Chúa, và hiệp nhất với Chúa Giêsu, gánh vác toàn thể loài người trên đôi vai của họ, họ sẽ không bị xử án nghiêm khắc. Trái lại, lòng thương xót của Chúa sẽ xiết chặt lấy họ, khi họ lìa bỏ cuộc đời này.

 

Lạy Cha hằng hữu, xin Cha ghé mắt nhìn đến các tâm hồn luôn luôn tôn vinh và bái thờ căn tính vĩ đại nhất của Cha, là lòng thương xót vô biên được bao bọc trong trái tim vô cùng từ bi lân mẫn của Chúa Giêsu. Những linh hồn này chính là sứ điệp tin mừng sống động. Bàn tay họ luôn thi thố các nghĩa cử từ bi phúc đức. Linh hồn họ tràn đầy hoang lạc. Họ luôn ca ngợi lòng thương xót của Cha. Ôi Thiên Chúa tối cao, xin Cha tỏ tình thương xót của Cha theo lòng hy vọng tin tưởng họ đặt nơi Cha. Xin Cha hãy thực hiện lời Chúa Giêsu đã hứa với họ: " đích thân Ta sẽ bảo vệ họ như bảo vệ vinh quang của Ta, trong suốt cuộc sống họ, và cách riêng vào giờ lâm chung bởi họ là những tâm hồn sùng kính lòng thương xót bao la vô tận của Ta". Amen

 

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

bottom of page