top of page

MẦU NHIỆM THƯƠNG XÓT

 

 

       "Mầu Nhiệm Thương Xót" là cách thức cả Đức Thánh Cha lẫn Thánh Nữ Faustina nói về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Vậy trước hết "mầu nhiệm" là gì?

 

        Thưa, "mầu nhiệm" là một thực tại thần bí; tuy thần bí nhưng lại vô cùng thiết thực, mà hễ ai biết tìm kiếm thì sẽ gặp được, song một khi gặp được thì lại khám phá thêm nhiều điều huyền diệu mới lạ, khôn lường.

 

       Cũng vậy, Lòng Chúa Thương Xót là một thực tại thần bí, bởi đó chính là "Mầu Nhiệm Thiên Chúa" tình thương. Con đường tiến vào "Mầu Nhiệm Thương Xót" là con đường dẫn đến Trái Tim cực Thánh của Chúa Giêsu. nơi đó, chúng ta sẽ khám phá ra một thực tại thâm sâu cực trọng, đó là Chúa Kitô ở trong ta, Ngài là niềm hy vọng vinh quang của ta (Colôsê  1,27). Vì Ngài chính là Lòng Thương Xót nhập thể của Thiên Chúa Cha (Dives in misericordia, n. 2-3).

 

       Vậy ta hãy dấn mình tìm kiếm để được nghiệm thấy và tin cậy vào Chúa thương xót!

 

 

     † JEZU, UFAM TOBIE

     Quan sát thực trạng của nhân loại, con người thời nay ngày càng khó tin tưởng nhau, nhất là khó tin lòng tốt của nhau. Nhìn nhau với ánh mắt đa nghi soi mói lat chuyện thường. Ngay cả trong đời sống gia đình, thử tìm đâu cho được một lời trung thực nặng như núi?! Hay tìm ai có được một lòng tín trực trọng hơn cả ngọc vàng?! Lươn lẹo lắc léo xảo trá giả hình và ngoại tình thất tín là hệ quả của lòng người đa đoan.

 

         Hỏi rằng khi phải đương đầu với khổ đau, con người ta thường phản ứng thế nào ? Mỗi khi gặp điều nghịch ý, ta nhìn thấy lòng người hay oán hận. Mỗi khi lâm cảnh ngặt nghèo, ta hay nghe lời người trách móc. Mỗi khi âm mưu người lộ tẩy, ta lại chứng kiến con người tìm đường thoái thác, bằng không thì tìm cớ bào chữa, mà bào chữa không được thì phải tìm cách đổ thừa.

 

         Có nhiều chổ để đổ thừa. Đổ thừa cho hoàn cảnh, thời thế, quá khứ, xã hội, gia đình, thiên hạ và nhất là, quỷ ma. Làm như vậy mà vẫn không thoát được hậu quả, thì quy tội cho Giáo hội và gán tất cả cho Thiên Chúa, cho rằng Thiên Chúa bất công. Tại Chúa không tốt lành nên ta mới khổ: "Tại sao Trời để sự dữ xảy đến cho tôi?!"

 

         Trách Trời tức không tin Trời tốt lành thiện hảo. Bởi vậy, Thiên Chúa mới truyền dạy cho nhân loại qua Thánh nữ Faustina phải biết "tin cậy vào lòng Thương Xót" của Ngài.

 

          Chúa Giêsu truyền cho Thánh nữ phải ký ở dưới bức ảnh Lòng Thpưng Xót với dòng chữ tiếng Balan: "Jezu, Ufam Tobie" - nghĩa là: "Giêsu, tôi tin cậy vào Ngài". Theo đạo nghĩa sùng kính của người Việt ta, thì nên đọc là: "Lạy Chúa Giêsu, con tin cậy vào Ngài"

 

          Thật không phải vô cớ mà Chúa bảo làm như vậy ! Bởi vì hễ ai nhìn lên ảnh Lòng Chúa Thương Xót rồi nhìn xuống dước chân Chúa, thì không thể không đọc câu: "Lạy Chúa Giêsu, con tin cậy vào Ngài'.

 

         Cho dù vô tình hay cố ý, người nào nói với Chúa Giêsu hiện diện qua bức ảnh Lòng Thương Xót câu: "Lạy Chúa Giêsu, con tin cậy vào Ngài" thì cũng được Chúa ban cho ơn để biết tin cậy vào lòng Thương Xót của Ngài.

 

           Vậy tại sao phải tin cậy vào Chúa ?!

 

           Thưa vì con người không thể tin tưởng vào bất cứ sự gì xấu xa hay tin cậy bất kỳ ai độc ác. Nói cách khác, con người tự nhiên tin tưởng những điều mình cho là tốt và tin cậy những người mình trông như hiền. Vậy có ai tốt lành và hiền hậu hơn là người tận tình xả thân phục vụ tha nhân?!

 

             Chúa Giêsu chính là con người ấy. Không một ai trên trời hay trong đời này tận tình yêu thương và xả mình phục vụ hơn Ngài. Bởi vậy ngài mới tỏ lộ cho con người thấy chân tánh và chánh tướng của Ngài cho nhân loại: Chúa Giêsu là Lòng Thương Xót; Ngài là sự tốt lành. Tin cậy Chúa tức là tin vào Chúa nhân lành và cậy vào Chúa thương yêu.

 

              Ở đây cả ba nhân đức đối thần đều hiện diện: tin, cậy và mến.

 

            Cụ thể hơn, nhìn lên ảnh Lòng Chúa Thương Xót là ta bắt đầu chủ động sử dụng Đức Tin và Đức Cậy để phục vụ Đức Mến - tức là Lòng Chúa Thương Xót. Vì Thiên Chúa là Lòng Mến - Deus Caritas Est ( 1 Gioan 4,8b;16)

 

           Con người tin vào Chúa nhân lành thì được công chính hóa và trở nên tốt lành. Con người cậy vào Chúa thương xót thì được tăng sức mạnh và bình an tâm hồn. Con người tin cậy vào Lòng Chúa Thương Xót, thì được cứu rỗi và bắt đầu hưởng phúc đời đời.

 

           Tin Chúa làm cho ta lành. Cậy Chúa làm cho ta mạnh. Yêu Chúa làm cho ta hạnh phúc.

 

            Bởi vậy Chúa mới truyền dạy ta hãy không ngừng tín thác:

 

                                          Lạy Chúa Giêsu, con tin cậy vào Ngài

                                                           Jezu, Ufam Tobie.

 

     † ĐỨC MARIA LÀ MẸ THƯƠNG XÓT

 

          Ngôi lời làm người chính là Lòng Thương Xót của Thiên Chúa Cha. Vậy Chúa Giêsu nhập thể ở đâu trước tiên?!

 

         Hẳn nhiên, nơi cung lòng Đức Trinh Nữ Maria.

 

         Đức Mẹ là đấng cưu mang Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, là Ngôi lời Hằng Sống, nên Mẹ cũng là Mẹ của Lòng Thương Xót.

 

          Salve Regina, Mater misericordiae...

 

           Trong kinh "Lạy Nữ Vương", Giáo Hội xưa nay vẫn kêu cầu cùng Đức Mẹ là "Mẹ Nhân Lành" hoặc cùng một ý nghĩa là "Mẹ Thương Xót".

 

           Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong Tông Thư Dives in Misericordia - Giàu Lòng Thương Xót lại nhấn mạnh vai trò độc đáo của Đức Mẹ trong kế hoạch thương xót của Chúa. Đức Thánh Cha dành trọn cả một chương trình để bàn về Đức Maria là "Mẹ Thương Xót" (Divines in Misericordia, V.9). 

 

          Ngài nói rằng chỉ có Đức Mẹ mới thấu hiểu được kế hoạch thương xót của Thiên Chúa và thật sự chỉ có một mình Mẹ mới xứng đáng lãnh nhận Lòng Chúa Thương Xót. Vì Mẹ đã được Thiên Chúa đặc biệt kêu gọi loan báo Lòng Chúa Thương Xót qua muôn thế hệ: "Đời nọ tới đời kia Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người" (Luca 1,50)

 

        Đối với Thánh nữ Faustina, Đức Mẹ là một nguồn ơn chắc chắn hằng tuôn trào Lòng Thương Xót, vì Mẹ là Mẹ, là quan thầy và là đấng bào chữa Nhờ Mẹ, thánh nữ đã gìn giữ được đức thanh khiết trong đời tu sĩ, có được sức mạnh mỗi khi phải chịu khổ đau thử thách và được soi sáng trong đời sống thiêng liêng của mình. Thánh nữ viết:

 

           Đức Mẹ Maria là thầy của tôi, Mẹ hằng dạy tôi biết làm sao để sống cho Chúa ( 620) ...Tôi càng bắt chước Mẹ thì tôi càng biết nhiều về Chúa hơn (843)...Mỗi lần lên Rước Lễ tôi đều tha thiết kêu xin Mẹ giúp tôi dọn hồn tôi cho con của Mẹ (1114)...Mẹ dạy tôi biết làm thế nào để yêu Chúa trong con tim và làm sao thực thi Thánh Ý Ngài trong mọi sự (40).

 

  Thánh Faustina tâm tình với Mẹ:

    Ôi lạy Mẹ Maria, Mẹ là niềm vui của con, vì nhờ Mẹ mà Thiên Chúa xuống ở thế gian và ở trong con (40).

 

          Đức Maria là Nữ Vương Lòng Thương Xót... Salve Regina, Master misericordiae.....

 

            

 

 

 

 

bottom of page