top of page

 

 

1- Trước khi đăng ký xin gia nhập Tổng Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi, quý vị có thể mở và in xuống đơn xin gia nhập dưới đây để biết rõ hơn những điều lệ và nội quy của Tổng Hội Mân Côi.

 

2-Điều kiện gia nhập: 

- Hội viên phải từ 18 tuổi trở lên, đủ hiểu biết lần và thuộc 20 ngắm, 4 mùa, và luôn luôn mang chuỗi Mân Côi bên mình. 

-  Hình thức thực hiện: Các hội viên có thể họp mặt cầu nguyện chung với nhau bằng cách đọc 5 chục tại nhà thờ hay tại tư gia.* Nếu không thể đọc chung với nhau hoặc với cộng đoàn được, thì mỗi thành viên có thể đọc ở nhà, đọc riêng sao cho phù hợp với hoàn cảnh, thời gian và khả năng của mỗi người.

 

3- Đăng ký gia nhập Tổng Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi, có thể gửi qua bưu điện hoặc email (attachment) tùy theo cách nhận từ  mỗi văn phòng 1,2 & 3.

 

ÁO CHOÀNG HIỆP SĨ:

Những ai đã gia nhập THMC từ 2 năm trở lên và có đủ điều kiện thì đều được cứu xét tận hiến và được mặc áo choàng HS. Nhưng quy định của THMC là mỗi năm tổ chức 2 lần. Hội viên có thể tận hiến với một linh mục càng tốt, nếu không thì có thể tận hiến với hội viên hoặc hội trưởng đã được tận hiến. Cần mua áo tận hiến, xin liên lạc với bác Chủ Tịch THMC Trần Khắc Khoan, VP1.

 

Thân gửi quý anh chị Hội Trưởng MC trên toàn thế giới. Theo quy định của THMC thì tất cả các ông bà hội trưởng MC hiện nay, đều phải được tận hiến làm Hiệp Sĩ Đức Mẹ MC huyền nhiệm. Anh chị nào hiện đang là Hội Trưởng thì được khuyến khích tận hiến cho Đức Mẹ MC, và được mặc áo choàng Hiệp Sĩ. Còn từ nay về sau, các anh chị được đề cử làm hội trưởng MC, thì chỉ có anh chị nào đã tận hiến cho Đức Mẹ mới được chấp nhận. Do đó việc tận hiến cho Đức Mẹ là một việc làm hết sức danh dự, đẹp lòng Đức Mẹ. Các anh chị Hội Trưởng MC nên tạo điều kiện cho các anh chị Hội Trưởng chưa tận hiến, được tận hiến cho Đức Mẹ MC. TKK/THMC

 

 

Ơn Ích Sau Khi Tận Hiến

 

Sau khi hội viên tận hiến quy luật cũng không thay đổi, và có thêm ơn ích là mỗi khi các hội viên tụ họp đọc kinh chung trong tư gia, hội trường, và 4 ngày lễ trong mỗi năm (nếu được, không bắt buột) thì các Hiệp Sĩ sẽ mặc áo choàng để lễ và cầu nguyện chung, hoặc khi có chuyện trong gia đình có thể mặc áo choàng và cầu nguyện với Đức Mẹ cho gia đình hoặc người thân, thì sẽ được Người thương đến mà nhậm lời cầu xin. 

 

1- ngày 1/1Lễ Đức Mẹ Là Mẹ Thiên Chúa

2- ngày 13/05,  Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

3- ngày 15/08, lễ Đức Mẹ Lên Trời

4- ngày 7/10, lễ Đức Mẹ Mân Côi

 

 

 

Ban Chấp Hành Trung Ương Gồm Có:

 

LM/Tổng Tuyên úy: GIUSE MARIA NGUYỄN TUẤN LONG

 

Văn Phòng I

Chủ Tịch Ban Chấp hành Trung Ương TH/MC:   

Hiệp Sĩ Simon Lê văn Trương 

131 Clark Ct

Oxnard, CA 93033

Cell: (805) 815-1581

Email: simonle131@gmail.com

 

 

Văn Phòng II

Tổng Thư Ký Hiệp Sĩ  Judy Quỳnh-Phương Nguyễn 

15730 Schumann Lane

Houston, TX 77083

Email: info@tonghoimancoi.org

 

Văn Phòng III

Phó chủ Tịch đặc trách miền đông Hoa Kỳ

Hiệp Sĩ Maria B.S Trịnh Ngọc Phương

5008 Old York Rd

Philadelphia, PA 19141-2707

Email: mnp5874@gmail.com

 

 

Văn Phòng tại VN

Phó chủ Tịch đặc trách Việt Nam:

Hiệp Sĩ Maria Nguyễn thị Lệ Yến

111 Quốc Lộ 13

  P. Hiệp bình chánh, Thủ Đức

phone: 0909840469

email: yen_fahasa@yahoo.com

 

 

 

 

 

BẢN THỈNH NGUYỆN XIN GIA  NHAP

English APPLICATION

Name *

Email *

Phone

Subject

message

Your details were sent successfully!

bottom of page