top of page

 

                CẦU NGUYỆN- Phương thế tuyệt hảo để được cứu rỗi.

                                                           St. Anphongsô- Tiến sĩ Hội Thánh

 

LỜI NGUYỆN CÙNG CHÚA GIÊSU VÀ MẸ MARIA

 

 

Lạy Ngôi Lời Nhập Thể, Chúa đã ban Máu và mạng sống Chúa để cho lời cầu nguyện của chúng con, theo lời Chúa hứa, được khả năng xin mọi ơn. Thế mà, lạy Chúa! chúng con chểnh mảng việc phần rỗi đến nỗi không muốn xin những ơn cần thiết để được cứu thoát.

 

       Với phương thế cầu nguyện, Chúa đã ban cho chúng con, chìa khóa mở mọi kho ơn thánh, nhưng vì không cầu nguyện, chúng con cố tình ở mãi trong cảnh cơ bần! Ôi lạy Chúa, xin soi sáng cho chúng con hiểu biết sức mạnh của những lời chúng con lấy Danh Chúa và cậy công nghiệp Chúa mà xin cùng Chúa Cha.

 

        Con xin kính dâng Chúa tập sách mọn này. Xin Chúa hãy chúc lành cho nó. Xin ban cho những ai sau này sẽ cầm lấy nó mà đọc, được ý chí cầu nguyện luôn mãi. Ước gì họ ra sức thúc giục kẻ khác cũng cảm muốn lợi dụng phương thế cứu rỗi lớn lao này.

 

         Ôi, Maria! Mẹ cao sang Thiên Chúa, con cũng xin Mẹ hãy chiếu cố đến sách mọn này. Xin mẹ ủng hộ nó, bằng cách ban cho các đọc giả được trí ý cầu nguyện và trong hết mọi nhu cầu, được vững tâm chạy đến cùng Con cực thánh Mẹ và kêu xin Mẹ, Đấng ban phát mọi ơn và là Mẹ từ ái. Mẹ

 không nỡ để kẻ cầu xin mẹ phải bất mãn ra về...

 

          Mẹ là Trinh nữ quyền thế xin được nơi Chúa hết mọi ơn cho tôi tớ Mẹ.

 

PHẦN MỘT: CẦN PHẢI CẦU NGUYỆN

Chương I: Sự Cầu Nguyện Cần Thiết cho Phần Rỗi, vì là Điều Chúa Buộc và là Phương Thế Phải Dùng

Chương II: Không Cầu Nguyện Không Thể Thắng Cám Dỗ và Tuân Giữ Giới Răn

Chương III:Cầu Cùng Các Thánh và Các Linh Hồn ở Luyện Ngục

Chương IV: Đức Mẹ Cầu Bầu

P1- Kết Luận

 

PHẦN HAI: HIỆU LỰC CỦA LỜI CẦU NGUYỆN

Chương I: Lời Cầu Nguyện Cao Quý Và Có Thế Lực Trước Mặt Chúa

Chương II: Cầu Nguyện Là Sức Mạnh Trong Cơn Cám Dỗ

Chương III: Chúa Hằng Sẵn Sàng Nhận Lời Ta

Chương IV: Đừng Xin Những Của Kém Giá Cầu Nguyện Hơn Suy Giảm

P2- Kết Luận

 

PHẦN BA: CÁCH THỨC PHẢI CẦU NGUYỆN

Chương I: Đối Tượng Của Lời Cầu Nguyện

Chương II: Cầu Nguyện Với Lòng Khiêm Nhường

Chương III: Trông Cậy Khi Cầu Nguyện

Chương IV: Bến Đỗ Cầu Nguyện

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

bottom of page