top of page

Daily Thoughts and Prayers For Our Beloved Dead

 

 

3/10/23

 

Hôm nay thứ sáu 3/10/23 , xin qúy ông bà anh chị h/v Mân

Côi, hợp ý với  LM/TU và TH/MC dâng thánh lễ Misa, và

hơn 346,600 ngàn chuỗi Mân Côi cầu nguyện cho các linh hồn

trong Luyện Ngục được sớm hưởng nhan thánh Chúa.

Vì công nghiệp vô cùng ĐCG/KT, và ơn đồng công cứu chuộc

của Đức Trinh Nũ Maria.

 

Xin quý vị hội viên cầu nguyện cho các Linh hồn đã qua đời

trong tuần:

 


            - MARIA Nguyễn thị Mai, h/s Mân Côi tại Pennsylvania
       

 

- Cầu cho các h/v đã qua đời mà chưa kịp thông báo.

 

GƯƠNG CHỨNG NHÂN:  Công Đồng Epheso năm 431 đã tuyên tìn: Đức Mẹ là
"Mẹ Thiên Chúa" là 1 tước phẩm cao qúy nhất, không còn tước phẩm nào
cao qúy hơn. Do vậy, Đức Mẹ chỉ đứng sau Thiên Chúa Ba Ngôi mà thôi.
Những lòi Đức Mẹ tuyên bố là thật,  chính xác, và rất quan trọng. Đó
là lời tuyên bố của Đức Mẹ tại Fatima  ngày 13 tháng 10, năm 1917  :
"TA LÀ NỮ VƯƠNG MÂN CÔI" . Rõ ràng việc đọc kinh MC là rất quan trọng,
và tôn vinh Đức Mẹ Mân Côi là cần thiết, do chính Đức Mẹ phán với mọi
người. Thánh Louis Marie Grignion de Montfort đả nói đời người công
giáo chỉ có 2 vấn đề hết sức quan trong. Đó là "Thánh Thể, và chuỗi
hạt Mân Côi". Những ai đã gia nhập TH/MC thì hãy tỏ ra mình siêng năng
lần chuỗi Mân Côi, đừng bao giờ xúc phạm đến chuỗi hạt MC, hoặc  quậy
phá , ly khai, gây chia rẽ nội bộ.      TH/MC

 

 

 

 

bottom of page