top of page

ĐỨC MẸ RẤT THÁNH MÂN CÔI

                                                                                                                                             Trần Đình Phan Tiến

Thưa quý vị, thưa các bạn, Tháng Mười hằng năm, Giáo Hội Công giáo nhắc nhớ con cái mình TÔN KÍNH  Mầu Nhiệm Mân Côi, là Giáo Hội muốn đặc biệt hướng về Đức Mẹ Maria, “một người Nữ khoác áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đâu đội triều thiên mười hai ngôi sao “ .

Vâng, sách khải huyền đã nói như vậy về Đức Trinh Nữ Maria. Một người phụ nữ được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ. Chúng ta biết được sự chúc phúc của Thiên Chúa dành cho những ai biết kính sợ Ngài là như vậy. Vì ngoài, Đức Trinh Nữ Maria ra, không một thụ tạo nào được diễm phúc như vậy. Bởi vì, Mẹ đã vâng lời Thiên Chúa, một tôi tớ trung tín của Thiên Chúa, một thụ tạo được viên mãn bởi sự phó thác , tôn thờ, tín trung cách kỳ diệu. Rồi thứ đến, Mẹ đã chu toàn trọng trách là “làm Mẹ Đấng Cứu Thế”. Vâng, từ đây, Thiên Chúa đã nâng thân phận người phụ nữ lên một vị trí xứng hợp, bởi vì Thiên Chúa đã tạo tác lên một “ kỳ công” trong muôn vạn kỳ công đó là ”Người Mẹ”, vì người Mẹ trong nhân loại, cho nhân loại, và vì nhân loại thật là quan trọng, cần thiết và linh thánh. Từ người Mẹ “cao cả” và trên hết đó là THIÊN CHÚA, vâng Thiên Chúa chính là “NGƯỜI MẸ “ đầu tiên và trên hết trước khi tạo thành vũ trụ và nhân loại.

Vâng, chính Thiên Chúa đấy, Thiên Chúa chính là ”Người Mẹ” duy nhất và trên hết của nhân loại. Hình ảnh là Người sinh ra vũ trụ và con người nhân thế không gì khác hơn là hình ảnh Người Cha Người Mẹ của Thiên Chúa.

Một nguyên lý “TÌNH YÊU“ từ Thiên Chúa chính là “Cha Mẹ”, Thiên Chúa tác thành sự sống vừa siêu nhiên, vừa tự nhiên. Nguồn sống tự nhiên phản ánh rõ nét tình thương của Thiên Chúa. Dù là siêu nhiên, nhưng chính là nguồn sống của tự nhiên, vì nếu không có, thì làm gì có sự sống tự nhiên. Sứ sống tự nhiên, đôi khi chúng ta cảm thấy nhàm chán, vì không theo ý muốn chúng ta, chúng ta không giàu có, chúng ta không mạnh khỏe, chúng ta không giỏi giang, chúng ta thiếu nợ, thiếu tiền, chúng ta không có quyền , có chức v.v. và v…v.

Trong những lúc ấy, chúng ta thất vọng, chán nản, tự ti, tự tái, tự tôn, tự loạn có nghĩa là chúng ta đánh mất chính mình, mặc nhiên. đánh mất Thiên Chúa, đánh mất giá trị của sự sống  nguyên lý căn bản, và đánh mất nguồn sống vĩnh cửu đó là “CHA MẸ”.

Vâng, không có sự sống nào “nảy mầm” mà không có “nguồn sông”, cũng vậy không có sự sống nào tồn tại mà không do bởi một “ nguồn sống”. Dù , có mồ côi cha mẹ theo nghĩa đen, thì  cũng không thể sống thiếu “ cha mẹ” tinh thần . Những, nguyên lý căn bản , ở ngay bên cạnh chúng ta như “khí trời” phải hít thở để tồn tại sự sống tự nhiên như vậy, nhưng chúng ta vô tình, hay cố ý lãng quên.

Vâng, Thiên Chúa chính là CHA MẸ duy nhất, đời đới và hằng hữu mà nhân thế phải tôn thờ.

Cảm nghiệm được chân lý đó, mà một thụ tạo thấp hèn, như bao thụ tạo, nhưng, người thiếu Nữ thành Nazaret, người thiếu Nữ ấy được “ mệnh danh” là thiếu Nữ Xion.

Vâng, Trinh Nữ Maria đã cảm nhận ra sự tuyệt vời của sự cao cả, sự toàn năng, sự yêu thương của tình “ CHA MẸ “  đó là Thiên Chúa.

Nói đến cha mẹ, không hẳn nhiên là “phái tính”, dù nguyên lý “ người cha và người mẹ” là hình ảnh Thiên Chúa dựng nên có hai phái tính, hai phái tính ấy là hình ảnh “ nguyên tuyền” cao cả và siêu nhiên đã được tỏ lộ ra tự nhiên , thành một nhân loại. Như vậy, Thiên Chúa , Đấng tác thành nên điều kỳ diệu ấy, không gì khác hơn là bản chất “ CHA MẸ”.

Cha mẹ, chính là “bản chất” của sự sống, vừa là nghĩa tự nhiên, vừa mang nghĩa siêu nhiên, mà khi hiểu cùng tận , thì gọi là ”quy luật”. Khi nói về cha mẹ tar6n thế, không phải chỉ nói về “ hiếu kính” tự nhiên, song phải xét về sự siêu nhiên từ Thiên Chúa.

Công ơn cha mẹ trần thế, chỉ phản ánh được một phần “CÔNG ƠN” bởi “CHA MẸ “ làThiên Chúa. Nhân thế chỉ làm lụng để kiếm “ miếng ăn” nuôi thân xác và tích lũy để kéo dài sự  sống, nhưng , khi bệnh hoạn, tai nạn , thì thân xác đành bất lực , trở nên hư vô.

Như vậy, sự sống siêu nhiên ở đâu ? Nếu như không có Thiên Chúa. Sự lao động tay chân , hay trí tuệ đều do tính tạo thành từ “CHA MẸ” đó là Thiên Chúa.

Sự diễm phúc, hya là có phúc hơn mọi người phụ nữ nơi Đức Trinh Nữ Maria trên muôn thế hệ chính là “điểm nầy”. Điểm mà Đức Maria nhận ra và tôn thờ, suy gẫm và trung tín bước theo, mà Đức Maria đã cất tiếng ngợi khen trong bài Magnificat : “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những điều trọng đại, Danh Ngài thật chí Thánh, chí Tôn…”.

Vâng, chí Thánh , chí Tôn , thì rõ ràng không thể có loài thụ tạo nào đứng trên điều ấy, Đức Trinh Nữ Maria đã xác tín như vậy, bởi đâu, và bởi lúc nào ? Thưa, bởi chính trong giây phút Đức Maria đã thưa lên : “Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa, thần trí hân hoan vui mừng, vì Đấng Cứu Độ tôi …”. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới… “.

Vâng, sự hèn mọn nơi Đức Maria. Qảu thật là một “ thụ tạo” , một thế nhân, Đức Maria đã xác tín  người là ” thế nhân “ . Vì, chỉ một mình Thiên Chúa mới là ”Cao Cả”. Từ “ thấp hèn “ chính là nhân. Mặc nhiên, Đức Maria là một thụ tạo  nhận ra “Tính Cha Mẹ” nơi Thiên Chúa Toàn Năng. Đức Maria đã cảm nghiệm và “tri ân “ tình Thiên Chúa, từ đó , người đã đáp lại và trung tín vâng nghe, bước theo để làm rạng ngời chân lý nơi Thiên Chúa vì thế nhân.

Vì vậy, một thụ tạo được chúc phúc và được Thiên Chúa cất nhắc lên địa vị trong đai , để cộng tác vào “Mầu Nhiệm “ Cứu Độ loài người sa ngã, đại diện “Thiên Chức “ làm Mẹ trong bản tính Thiên Chúa làm Người là Ngôi Hai Nhập Thể và Nhập Thế của Đức Kitô – Giêsu, hầu thể hiện bản tính “YÊU THƯƠNG và KHIÊM NHƯỜNG “ nơi Thiên Chúa Toàn Năng. Vì, sau khi nhân thế sa ngã , làm mất đi “đặc tính  CHA MẸ nơi Thiên Chúa, nhưng ,Thiên Chúa không “sinh ra “ thêm một” Ngôi Vị “ Thiên Chúa  nào khác nữa. Nhưng, Thiên Chúa “ mời gọi” một thụ tạo mới , đó là Đức Trinh Nữ Maria “Nguời Thiếu Nữ XIon “ tai làng Nazaret. Như vậy, Đức Trinh Nữ Maria vừa được diễm phúc làm Mẹ Đấng Cứu Thế, vừa làm Mẹ nhân loại. Vì , Mẹ mang trọng trách “ YÊU THƯƠNG và KHIÊM NHƯỜNG “ từ nơi Thiên Chúa đến cho nhân loại. Và còn hơn thế nữa, Đức Maria được mời gọi tham dự vào Mầu Nhiệm Cứu Chuộc bởi Thiên Chúa, mà Mầu Nhiệm Cứu Chuộc thì kỳ diệu hơn Mầu Nhiệm Tạo Dựng của Thiên Chúa. ( theo sách lễ )

Vâng, chỉ thế thôi, vì đó  là Thiên Cơ , nghĩa là “Kế hoạch” của Thiên Chúa ./. Amen

Lạy Nữ  Vương Truyền Phép Rất Thánh Mân Côi – Xin cầu cho chúng con ./.

Trở về mục lục

bottom of page