top of page

                          Chuỗi Hạt Lòng Thương Xót Chúa

 

Lần vào mỗi 3 giờ chiều, giờ tuôn đổ Lòng Thương Xót Chúa. Trong những lần mạc khải cho nữ tu Faustina, Chúa Giêsu yêu cầu chị cầu nguyện và suy gẫm về cuộc thương khó của Chúa khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ chiều. Ðây là giờ phút đánh dấu Người trút hơi thở cuối cùng và chết trên cây thập giá.

 

- Cách Lần Hạt Lòng Thương Xót Chúa:

 

Nếu đọc vào lúc 3 giờ sáng hay 3 giờ chiều là Giờ Lòng Thương Xót thì rất tốt, nhưng có thể đọc vào bất cứ lúc nào, đặc biệt là khi viếng Thánh Thể. Bắt đầu bằng Kinh Lạy Cha, một Kinh Kính Mừng, Kinh Tin Kính và lần chuỗi dùng Chuỗi Mân Côi như sau:

 

Mỗi hạt lớn đọc:

Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Mình và Máu, Linh hồn và Thần Tính của Con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa Chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.

 

Mười hạt nhỏ, mỗi hạt đọc:

Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, - xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.

 

Kết thúc 5 chục kinh bằng hai câu sau đây:

Lạy Đấng Chí Thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng, Hằng Hữu, - xin thương xót chúng con và toàn thế giới. (đọc 3 lần).

 

Ôi, máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch Lòng Thương Xót, - chúng con trông cậy ở nơi Ngài (đọc 3 lần).

"Ngay cả kẻ tội lỗi cứng cõi nhất mà chịu lần Chuỗi Thương Xót chỉ một lần thôi, thì cũng nhận được ân sủng từ Lòng Thương Xót vô biên của Ta".

                                                     LỜI HỨA CỦA CHÚA GIÊSU

                               Trích Mặc Khải Lòng Thương Xót Chúa số 687.

 

 

"Từ khi bắt đầu công việc mục vụ Tông Tòa Thánh Phêrô tại Rôma, tôi coi thông điệp (Lòng Chúa Thương Xót)  là một công tác đặc biệt của riêng tôi. Thánh ý Chúa quan phòng đã an bài cho tôi như vậy trong hoàn cảnh hiện nay của con người, giáo hội và thế giới"

                                                                                                                         ĐỨC THÁNH CHA GIOAN PHAOLÔ II

 

 

"Đức Giêsu Kitô là hiện thân của Lòng Chúa Thương Xót: Gặp gỡ Chúa Kitô tức là gặp gỡ chính Lòng Chúa Thương Xót"

                                 Trích từ bài giảng trước Hồng y Đoàn sau khi được bầu làm Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI

 

 

"Điều tôi ước nguyện anh chị em dấn thân thực hiện là hiểu biết và đón nhận Lòng Thương Xót của Thiên Chúa - trước tiên, nơi gia đình, rồi đến mỗi một hàng xóm của anh chị em."

                              Ý nguyện của Đức Thánh Cha Benedictô XVI.

SẮC CHỈ TÔNG TÒA ÂN XÁ

 

       Vào ngày 29 tháng 6 năm 2002, Ủy Ban Ân Xá Tông Tòa đã ban hành Sắc Chỉ về Lòng Chúa Thương Xót và được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II chuẩn nhận. Tòa Thánh ban phép lành toàn xá và tiểu xá cho những ai sốt sắng tôn sùng Lòng Chúa Thương Xót vào Chúa Nhật II Phục Sinh, còn được gọi là "Chúa Nhật Thương Xót".

 

      Vào Chúa Nhật mồng 4 tháng 8 năm 2002, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã công bố Sắc Chỉ Toàn Xá cho Đại Lễ kính Lòng Chúa Thương Xót vào giờ kinh Truyền Tin.

 

CÁC ÂN XÁ KÈM THEO VIỆC SÙNG KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

 

       "Ôi lạy Thiên Chúa, Lòng Chúa Thương Xót vô bờ bến và kho tàng Nhân Lành của Chúa vô biên vô tận" và "Lạy Chúa, Chúa mặc khải quyền năng vô song của Ngài trên hết mọi sự qua việc tỏ lộ Lòng Thương Xót và khoan dung..."

 

       Qua những lời nguyện trên, Mẹ Hội Thánh ca tụng Lòng Chúa Thương Xót với một tâm tình khiêm cung và trung tín. Quả vậy, sự nhẫn nại lớn lao của Thiên Chúa đối với nhân loại, nói chung, và mỗi một cá nhân con người, nói riêng, chiếu tỏa rực rỡ một cách phi thường khi Thiên Chúa toàn năng tha thứ các tội lỗi và sự đồi bại luân lý và khi Ngài khôi phục quyền làm con cho những kẻ tội lỗi đáng phải hư mất.

 

BỔN PHẬN SÙNG KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

 

Các tín hữu với một tâm tình yêu mến thiêng liêng sâu đậm bị lôi kéo đến để tưởng niệm các mầu nhiệm khoan dung của Thiên Chúa và mừng kính các mầu nhiệm ấy một cách sốt sắng. Hiển nhiên, các tín hữu hiểu rõ lợi ích tối cao của việc suy tôn Lòng Chúa Thương Xót với những kinh nguyện đặc biệt, và quả thật, đó là một bổn phận tối cần. Đồng thời, họ nhận biết rằng khi họ thi hành các công việc cần thiết trong niềm vui để chu toàn các điều kiện đòi buộc, họ sẽ được lãnh nhận các ơn thánh từ kho tàng ân xá của Đức Giáo Hoàng.

 

"Mầu nhiệm vượt qua là chóp đỉnh của lòng Thương Xót rạng ngời và linh nghiệm. Vì Lòng Chúa Thương Xót công chính hóa con người, khôi phục lại nền công lý theo đúng ý nghĩa, đó là trật tự cứu độ mà Thiên Chúa đã tiền định từ ban đầu trong con người và nhờ con người, cho thế giới" (Dives in misericordia, n. 7)

 

 

CHÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT BAN TRUYỀN ƠN THỐNG HỐI SIÊU NHIÊN VÀ LÒNG QUYẾT TÂM SỬA ĐỔI

 

Quả vậy, Lòng Chúa Thương Xót biết cách tha thứ ngay cả những tội trầm trọng nhất và từ đó, đưa các tín hữu vào nhận thức về sự ăn năn thống hối siêu nhiên, chớ không chỉ là một sự hối hận theo tâm lý tình cảm. Các tín hữu thật lòng thống hối vì những tội lỗi của họ, ngõ hầu với ân sủng của Chúa, họ dốc quyết dứt khoát không phạm tội nữa. Không thể chối cãi được các trạng thái thiêng liêng ấy phát xuất từ ơn tha thứ các tội trọng khi các tín hữu lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải hoặc khi họ đền bù những họ đền bù những tội lỗi họ đã phạm với một nghĩa cử bác ái trọn vẹn và một tấm lòng sám hối ăn năn chân thành, đồng thời với sự giải quyết tâm lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải lập tức. Thật vậy, Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã truyền dạy trong dụ ngôn Người Con Hoang Đàng rằng tội nhân phải xưng thú sự đau buồn thống hối của mình cùng Thiên Chúa và nói rằng: "Lạy Cha, con đã xúc phạm đến Trời và đến Cha; con không còn xứng đáng gọi la co Cha nữa" (Luca 15, 18-19) ; đồng thời, nhận chân được ơn tha thứ là việc làm của Thiên Chúa, "Vì con Ta đã chết mà nay được sống; đã mất mà nay tìm lại được" (Luca 15,32) .

 

 

CHÚA NHẬT THƯƠNG XÓT: CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

 

Vì thế, với lòng cảm thương mục vụ đã được tiền định và nhằm ghi sâu vào linh hồn tín hữu các chỉ thị và giáo huấn của Đức Tin Kitô giáo, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, được đánh động mãnh liệt qua việc suy niệm về Tình Thương Xót của Thiên Chúa Cha, đã quyết ý rằng Chúa Nhật Thứ Hai Phục Sinh sẽ được tận hiến để kêu gọi các tín hữu dốc lòng sùng kính cách đặc biệt đối với các tặng phẩm ân sủng thương xót, nên Đức Thánh Cha đã gọi Chúa Nhật này với danh hiệu "Chúa Nhật Thương Xót". (congregation for Devine Worship and the Discipline of the Sacraments, Decree Misericors et miserator, 5 May 2000).

 

                    Tin Mừng của ngày Chúa Nhật Thứ Hai Phục Sinh thuật lại những việc lạ lùng Chúa Kitô đã thực hiện trong lần đầu tiên Chúa xuất hiện sau khi sống lại từ cõi chết:

 

"Vào buổi chiều hôm ấy, ngày thứ nhất trong tuần nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa họ và nói: "Bình an cho anh em". Đoạn Người cho các ông xem tay và cạnh sườn của Người.  Các môn đệ hết sức vui mừng vì được trông thấy Chúa. Chúa Giêsu lại nói với họ một lần nữa: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em". Rồi Ngài thổi hơi trên họ và nói: "Hãy lãnh lấy Đức Chúa Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha; còn anh em cầm tội ai thì người ấy bị cầm buộc" Gioan 20,19-23)

 

 

ƠN TOÀN XÁ

 

       Nhằm bảo đảm và khích lệ các tín hữu tham dự ngày Chúa Nhật Thương Xót này với sự sùng kính mãnh liệt, chính Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã thiết lập và tuyên bố rằng Chúa Nhật này sẽ mang nhiều ân sủng dồi dào, đặc biệt qua ƠN TOÀN XÁ. Đó là để các tín hữu được lãnh nhận chan chứa ân huệ an ủi của Đức Chúa Thánh Thần. Nhờ đó, họ sẽ nuôi dưỡng một tình yêu dạt dào dành cho Thiên Chúa và tha nhân, và sau khi được ơn Thiên Chúa thứ tha, họ sẽ được cả hóa và tỏ lộ sự bao dung tha thứ cho anh chị em họ.

 

Tha thứ cho những ai lỗi phạm đến ta

 

        Vì vậy, các tín hữu sẽ sống nép mình gần gũi hơn với tinh thần Phúc Âm và mở rộng tâm hồn lãnh nhận sự canh tân mà Công Đồng Vatican II đã từng giải thích và giới thiệu: "Luôn ý thức về Lời Chúa dạy rằng "Với dấu chỉ này mà thế gian nhận biết các con là môn đệ của thầy, là các con yêu thương nhau" (Gioan 13,35), các Kitô hữu chẳng ước ao gì hơn là được phục vụ con người trong thế giới này với một tấm lòng quảng đại rộng mở và thành công rực rỡ và thành công rực rỡ...Đó lat quyết ý của Thiên Chúa Cha, là chúng ta phải nhìn thấy được Chúa Kitô, Người Anh cả của chúng ta, hiện diện trong tất cả mọi người và yêu mến họ với một tình yêu linh nghiệm qua lời nói và việc làm (Gaudium et spes, n. 93)

 

 

Ba Điều Kiện Lãnh Nhận Ơn Toàn Xá

 

        Vì thế, Đức Giáo Hoàng được thúc đẩy bởi lòng ước ao mãnh liệt nhằm nuôi dưỡng trong các tín hữu sự sùng kính Lòng Chúa Thương Xót càng nhiều càng tốt, và đồng thời, ước mong trao ban cho các tín hữu những hoa quả thiêng liêng dồi dào, nên vào ngày 13  tháng 6 năm 2002 , trong một dịp triều yết, Đức Thánh Cha đã truyền ban cho những vị đặc trách Tông Toà Sám Hối các ân xá sau đây:

 

 

- ƠN TOÀN XÁ:

 

         Ơn Toàn Xá được ban bố với các điều kiện cơ bản (như Xưng Tội, Rước Lễ và cầu nguyện theo ý chỉ Đức Thánh Cha) cho các tín hữu nào, vào ngày Chúa Nhật II Phục Sinh, cũng là Chúa Nhật Thương Xót, tham dự tại bất cứ nhà thờ hoặc nhà nguyện nào, với một tinh thần hoàn toàn dứt bỏ mọi yêu chuộng sự tội, ngay cả tội nhẹ, tham dự vào giờ cầu nguyện và đạo đức nhằm suy tôn Lòng Chúa Thương Xót, hoặc cho những ai Chầu Thánh Thể trên bàn thờ hoặc nơi Nhà Tạm, đọc kinh Lạy Cha và kinh Tin Kính, và thêm vào một lời nguyện sốt sắng để suy tôn Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu (thí dụ như "Lạy Chúa Giêsu, con tin cậy vào Ngài!")

 

ƠN TIỂU XÁ:

 

      Ơn Tiểu Xá ban cho các tín hữu nào, ít nhất biết giục lòng thống hối, kêu cầu cùng Chúa Giêsu Thương Xót, với một lời cầu xứng đáng đã được chuẩn nhận.

 

Miễn Chước Vì Lý Do Chính Đáng

 

         Sau đây là những người được miễn chước: các thủy thủ làm việc trên biển cả; các anh chị em sống trong vùng chiến tranh lửa đạn, rối loạn chính trị, bạo động địa phương, bị xua đuổi ra khỏi quê hương đất nước của họ và tất cả những nguyên do tương tợ; những người đau bệnh và những người chăm sóc bệnh nhân và tất cả những ai vì lý do chính đáng không thể rời khỏi nhà của họ, hoặc những ai phải làm những công việc phục vụ cộng đồng- tất cả những người trên đây vẫn có thể lãnh nhận Ơn Toàn Xá, nếu họ hết lòng chê ghét mọi tội lỗi, và chủ tâm thực hiện tất cả những điều kiện thông thường để lãnh nhận Ơn Toàn Xá, đọc kinh Lạy Cha, kinh Tin Kính trước ảnh thánh Chúa Thương Xót và dâng lên một lời nguyện sốt sắng với Chúa Thương Xót và dâng lên như một lời nguyện sốt sắng với Chúa Thương Xót (thí dụ như "Lạy Chúa Giêsu, con tin cậy vào Ngài!")

 

        Trường hợp không thể nào làm được các việc trên, trong ngày Chúa Nhật Thương Xót, họ vẫn có thể lãnh nhận Ơn Toàn Xá nếu họ có chủ tâm kết hiệp với những ai thực hiện những điều kiện trên, cầu khẩn cùng Chúa Thương Xót, và kết hợp sự đau đớn của bệnh tật cũng như mọi khó khăn trong cuộc sống với Chúa, và đồng thời, dốc quyết thực thi ba (3) điều kiện cơ bản mà Giáo Hội đòi buộc là Xưng Tội, Rước Lễ và Cầu Nguyện theo ý chỉ Đức Thánh Cha.

 

 

BỔN PHẬN CÁC LINH MỤC

 

 Giảng Dạy về Long Thương Xót

† Giải Tội nơi Tòa Thương Xót

† Giúp hướng dẫn khẩn cầu Lòng Thương Xót

 

Các linh mục đang làm việc mục vụ, đặc biệt các linh mục triều, phải trình bày cho các tín hữu biết về kho tàng ơn sủng của Giáo Hội và khích lệ họ đến lãnh nhận các ơn lành trong ngày Đại Lễ suy tôn Lòng Chúa Thương Xót. Các linh mục phải sẵn sàng, nhanh chóng và quảng đại trong việc giải tội cho dân chúa. 

 

Vào ngày Chúa Nhật Thương Xót, sau Thánh lễ hoặc trong giờ Chầu Phép Lành, hoặc trong lúc làm việc sùng kính Lòng Chúa Thương Xót, với tư cách đúng đắn, các linh mục hãy lần Chuỗi Thương Xót.

 

Cuối cùng, như Lời Chúa Giêsu truyền "Phúc cho những kẻ biết thương xót vì họ sẽ được xót thương", khi các linh mục giảng dạy cho dân Chúa, họ phải khích lệ các tín hữu thực thi những công việc thương xót theo gương Chúa Giêsu, và tuân hành các lệnh truyền của Chúa được liệt kê trong phần hai của công nghị ân xá trong cẩm nang "Enchiridion Indulgentiarum".

 

Sắc lệnh này có hiệu lực vĩnh viễn - tất cả những gì trái ngược lại đều vô hiệu.

 

Ngày 03  tháng 08 năm 2002 A.D.

 

Đức Tổng Giám Mục Luigi De Magistris,

Tổng Giám Mục hiệu tòa của Nova,

Đặc Trách Tòa Ân Xá Tòa Thánh.

Fr.Gianfranco Girotti, O.F.M. Conv.,Regent

 

 

bottom of page