top of page

PHẦN HAI: HIỆU LỰC CỦA LỜI CẦU NGUYỆN

 

Chương I: Lời Cầu Nguyện Cao Quý Và Có Thế Lực Trước Mặt Chúa

Chương II: Cầu Nguyện Là Sức Mạnh Trong Cơn Cám Dỗ

 

1. Lời chúng ta cầu nguyện đẹp lòng Chúa đến nỗi ta vừa thốt ra, các Thiên thần đã thừa lệnh Chúa, đem dâng lên ngay cho Người. Thánh Hilaire nói: Các thiên thần chủ sự những buổi cầu nguyện của giáo dân và dâng các lời xin lên Chúa mỗi ngày".

 

         Lời cầu nguyện của các thánh chính là làn hương ngào ngạt mà trong sách Khải Huyền, thánh Gioan thấy các thiên thần dâng lên trước nhan thánh Chúa. Thánh Tông Đồ viết: Kinh nguyện của các thánh ví như những lư vàng đầy hương thơm tho, rất đẹp lòng Chúa.

 

           Muốn hiểu rõ giá trị của lời cầu nguyện trước mặt Chúa, chỉ cần mở Sách Thánh Cựu Ước, đọc lại bao lời Chúa đã hứa cho kẻ cầu xin: "Hãy kêu cầu Ta,  Ta sẽ trả lời ngươi" (Gr 33,3). "Hãy kêu cầu Ta trong ngày cùng khốn, Ta sẽ giải thoát, và ngươi sẽ làm hiển danh Ta" (Tv 49,15). "Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho" (Mt 7,7). "Tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý" (Mc 11,24). "Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó" (Ga 14,14). "Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý" (Ga 15,7). "Anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy" (Ga 16,23).

 

             Còn vô vàn lời tương tự, mà đây tôi không dám trích hết, vì sợ quá dài dòng.

 

2. Chúa muốn cứu rỗi ta, song để ta được thêm vinh hiển, Người muốn thấy ta vào nước trời như những tướn thắng trận khải hoàn. Ở đời chúng ta sẽ phải luôn tranh đấu. Muốn rỗi, phải tranh đấu và chiến thắng. "Không thắng, tất chẳng được triều thiên", đó là lời thánh Gioan Kim Khẩu dạy.

 

           Chúng ta thật yếu đuối, còn kẻ thù thì đông đảo, mạnh mẽ, làm sao đối phó và hạ được chúng? Dù vậy, ta hãy can đảm lên, và mỗi người hãy tự nhủ mình như thánh Tông đồ: "Tôi làm được mọi sự, nhờ Đấng ban sức mạnh cho tôi" (Pl 4,13)

 

           Với lời cầu nguyện, chúng ta làm được mọi sự, vì nhờ đó, Chúa sẽ ban cho sức mạnh mà ta không có. Ông theodoret viết: "Lời cầu nguyện thật là toàn năng, chỉ mình nó mà xin được mọi sự". Và thánh Bônaventura quả quyết: "Nhờ lời cầu nguyện, chúng ta được mọi sự lành và khỏi mọi sự dữ". Còn thánh Lôrensô Giustinianô thì dạy: "Với lời cầu  nguyện, chúng ta xây cho mình một tháp rất vững vàng, trong đó, ta được yên thân, chắc dạ, khỏi sợ cạm bẫy và không lo kẻ thù xông đánh".

 

           Sức mạnh của hỏa ngục rất đáng kinh hãi, song theo thánh Benađô, "lời cầu nguyện còn mạnh hơn tất cả ma quỷ". chính thế, nhờ cầu xin mà linh hồn được Thiên Chúa trợ giúp; ơn sức mạnh này vượt trên mọi quyền phép thụ tạo. Trong lúc âu lo, Đavít tự trấn tĩnh: "Tôi sẽ kêu xin Chúa cứu giúp, và Người sẽ giải thoát tôi khỏi tay kẻ thù" (Tv 17,4) "Tôi kêu cầu Chúa là Đấng xứng muôn lời ngợi khen, và tôi được cứu thoát khỏi quân thù".

 

           Tóm lại, như thánh Gioan Kim Khẩu đã dạy: "Lời cầu nguyện là khí giới mạnh mẽ, là  thuẫn đỡ, là bến vững vàng, là kho tàng châu báu". Cầu nguyện là khí giới phá tan được mọi tấn công của ma quỷ, là thuẫn đỡ ta khỏi nguy  hiểm, là bến tàu cho ta ẩn náu trong cơn bão táp và là kho tàng quý giá để ta mua sắm mọi ơn.

bottom of page