top of page

Các mầu nhiệm Mân Côi

 

Năm Sự Vui  (Thứ Hai)

1- Thứ nhất thì ngắm:
    Thiên thần truyền tin cho đức bà chịu thai.
    Ta hãy xin cho được ăn ở khiêm nhường.

2- Thứ hai thì ngắm:
    Đức bà đi viếng bà thánh Isave.
    Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

3- Thứ ba thì ngắm:
    Đức bà sinh Đức Chúa Giêsu trong hang đá.
    Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

4- Thứ tư thì ngắm:
    Đức bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền Thánh.
    Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

5- Thứ năm thì ngắm:
    Đức bà tìm được đức Chúa Giêsu trong đền thánh.
    Ta hãy xin cho đươc giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

 

 

Năm Sự Mừng (Thứ Tư, Thứ Bảy)

1- Thứ nhất thì ngắm:
    Đức Chúa Giêsu sống lại.
    Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

2- Thứ hai thì ngắm:
    Đức Chúa Giêsu lên trời.
    Ta hãy xin cho được. aí mộ những sự trên trời.

3- Thứ ba thì ngắm:
    Đức Chúa Thánh thần hiện xuống.
    Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

4- Thứ tư thì ngắm:
    Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời.
    Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

5- Thứ năm thì ngắm:
    Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời.
    Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được hưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên Đàng.

 

 

Năm Sự Thương (Thứ Ba, Thứ Sáu)

1- Thứ nhất thì ngắm:
    Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.
    Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

2- Thứ hai thì ngắm:
    Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn.
    Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

3- Thứ ba thì ngắm:
    Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai.
    Ta hay xin cho đươc chịu mọi sự sỉ nhục băng lòng.

4- Thứ tư thì ngắm:
    Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh Giá.
    Ta hãy xin cho được vác Thánh Giá theo chân Chúa.

5- Thứ năm thì ngắm:
    Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá.
    Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

 

 

Năm Sự Sáng (Thứ Năm, Chúa Nhật)

 

1- Thứ nhất thì ngắm:
    Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Gio-đan.
    Ta hãy xin cho được sống đẹp lòng Đức Chúa Trời.

2- Thứ hai thì ngắm:
    Đức Chúa Giêsu làm phép lạ hóa nước thành rượu tại Cana.
    Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Đức Chúa Trời.

3- Thứ ba thì ngắm:
    Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và ơn thống hối.
    Ta hãy xin cho được ơn cải sửa tâm hồn.

4- Thứ tư thì ngắm:
    Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor.
    Ta hãy xin cho được luôn lắng nghe Lời Người.

5- Thứ năm thì ngắm:
    Đức Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể.
    Ta hãy xin cho được siêng năng rước Mình Máu Thánh Người.

 

Phương thức lần hạt Mân Côi

 

Kính Mừng Maria hay Ave Maria, hay như Hàn Mạc Tử: “Tấu lạy Bà đầy ơn phước cả...”


Chúng ta Kính Mừng Mẹ:
Với Thiên Sứ Gabriel khi Truyền Tin: Kính Mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng Bà.
Với Dì họ của Mẹ là Ysave khi thăm viếng: Bà được chúc phúc hơn mọi người nữ và Giêsu Con lòng Bà được chúc phúc.


Chúng ta kêu chức năng Mẹ đối với trái tim Con Mẹ.


Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời:
Chúng ta chắc chắn được Mẹ ân cần thương giúp: cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này.
Chúng ta hy vọng được hạnh phúc hứa ban về sau: và trong giờ lâm tử, Amen.


Đọc đi đọc lại những lời Kinh Kính Mừng đó, những Tấu Lạy Bà đầy ơn phước cả đó, làm sửng sốt một đôi người.
Lời nguyện khiêm tốn, đơn sơ gồm những danh từ được tái tụng không nhàm chán, giống như đường canh, xuyên qua đó thốt lên tình yêu mến và tin cậy của ta, cả những khi ta thấm mệt hoặc quặn đau.


Niệm châu-đọc Kinh Kính Mừng cũng gọi là niệm châu, vì đọc những lời quí báu như phun châu nhả ngọc-niệm châu thôi, ta chưa cho là đủ. Ta còn suy gẫn các mầu nhiệm nghĩa là những biến cố trọng đại trong đời sống Chúa Giêsu và đời sống Mẹ Maria.


Như vậy, tràng hạt Mân Côi làm ta sống lại trong 150 Kinh (3 chuỗi, không cần đọc liên tục), sống lại những giai đoạn của đời Mẹ lẫn Con, từ những niềm vui Giáng Sinh đến vinh quang Thiên Đàng qua đau khổ Thương Khó.
Vì cuộc đời Đức Trinh Nữ, do nhiều khía cạnh, giống như đời ta, lẫn lộn vui tươi và đau khổ.


Chuỗi Mân Côi giúp ta bất cứ thống khổ nào cũng như bất cứ hoan lạc nào cũng có thể thánh hóa được.
Với những mầu nhiệm Vui, Thương, và Mừng, tiến từ đau khổ đến vinh quang, từ sự chết đến sự sống lại, từ đời sống chóng qua đến đời sống bất diệt, ta biết nhìn đời ta và những sự xẩy ra hằng ngày dưới ánh sáng kế hoạch của Thiên Chúa liên quan đến ta và liên quan đến thế trần.


Chúng ta phải lần chuỗi sốt sắng. Về vấn đề này, một ngày kia, Đức Mẹ tâm sự với chân phước Olali (Eulalie): Ngài thích một chuỗi sốt sắng và lần khoan thai hơn là ba chuỗi đọc hấp tấp và không tâm thành. Bởi vậy, tốt hơn hết là quỳ gối mà lần hạt trước một ảnh Đức Mẹ. Cũng xin lưu ý là lần chuỗi chung tốt hơn lần riêng.


Giai ThoạiNghi chồng ngoại tình, tự sát:


Câu truyện thật lạ lùng sau đây do Thánh Anphongsô trích trong quyển Kho Tàng Mân Côi của Đaminh Riera. Các tác giả Auriemma và Andrađa cũng thuật truyện này.


Một nhà quí phái hết lòng sùng kính Đức Mẹ, đã thiết kính trong nhà (khu nhà rộng mênh mông) một nguyện đường nhỏ và chưng một tượng Đức Maria thật diễm lệ.


Trước tượng Mẹ, ông mải miết cầu nguyện, không những ban ngày mà cả ban đêm, ông cũng gián đoạn giấc điệp để đến lần hạt, đọc kinh tôn vinh Nữ Vương vô vàn kính yêu.


Bà vợ ông-vốn là người thật nhân đức-nhận thấy những lúc đêm vắng canh chầy, đức lang quân thức dậy đi đâu và chỉ về ngủ lại sau một thời gian thật dài. Nàng nghi và ghen dữ dội.


Ngài kia, để nhổ cái gai mãi châm chích mình, nàng đánh bạo hỏi chồng có yêu ai ngoài nàng không.
Ông mỉm cười đáp: “Em biết là anh có yêu một bà khả ái nhất thiên hạ. Anh đã dâng cả trái tim cho bà và thà chết chẳng thà không yêu bà.”
Chàng muốn nói Đức Trinh Nữ và lòng trìu mến Ngài. Nhưng vợ chàng nghĩ chắc và muốn xác định cho rõ, hỏi thêm: có phải để đến với bà đó, mà đêm nào chàng cũng đi không? Chàng trả lời phải, và không ngờ lời mình đã gieo thác loạn vào tâm can người đàn bà khổ đã lầm nghĩ, càng nghĩ càng mạnh hơn.
Máu ghen sôi lên làm mờ ám, khiến một đêm kia, khi chồng thức dậy đi như thường lệ, nàng chụp lấy con dao cắt cổ chết tươi.
Anh chàng công tử sau khi đọc kinh lần hạt, về ngủ lại và thấy giường đẫm ướt. Chàng gọi vợ, vợ không đáp, chàng cầm vai lắc, vợ bất động. Thắp đền, chàng thấy máu me lênh láng, vợ bị cắt cổ chết. Chàng hiểu vì ghen, nàng tự sát.
Chàng vội vã trở lại nguyện đường, khóc như mưa như gió và bập bẹ: Lạy Mẹ, Mẹ biết con đau khổ biết chừng nào. Nếu Me không an ủi con, con biết chạy đến cùng ai? Mẹ thấy rõ là nếu con không đến đây lần chuỗi, đọc kinh kính Mẹ, âu là vợ con đã không chết và mất linh hồn. Mẹ, Mẹ có thể bồi thường cho con tai ương khủng khiếp đó, Mẹ làm đi, Mẹ, con khẩn khoản xin Mẹ thương con.
Người công tử chưa dứt lời nguyện, một tớ gái chạy đến bảo chàng trở về phòng vì bà nhà đang gọi. Nhưng ông không thể tin được diễm phúc đó và bảo người nữ tỳ:
- Em chạy về xem thật quả bà nhà có gọi anh không.
Thiếu nữ chạy đi và trở lại thưa:
- Ông về gấp, bà nhà đang đợi.
Chàng chạy, bay về phòng và bà vợ phủ phục xuống chân chàng, dầm dề châu lụy và rối rít xin chàng tha thứ và thêm:
- A, anh yêu dấu! Đức Mẹ Chúa Trời vừa cứu em khỏi hỏa ngục.
Hai vợ chồng giàn giụa nước mắt sung sướng và biết ơn, vội vã đến nhà nguyện phủ phục suốt đêm dưới chân “Bà khả ái nhất thiên hạ.”
Sáng hôm sau, họ mời thân bằng quyến thuộc đến dự tiệc. Bà chủ nhà kể lại đầu đuôi câu chuyện và đưa cổ để mọi người xem dấu sẹo khi tự sát.

Người nào cũng thấy lòng mình dạt dào tình mến yêu Đức Trinh Nữ và quyết đọc Kinh lần hạt nhiều hơn nữa để tăng trưởng lòng mến Mẹ.
Lời Nguyện
Kính Lạy Mẹ Mân Côi, xin cho chúng con cũng có được quyết tâm như vậy.

bottom of page