top of page

                                         BẢN  QUY  ƯỚC

                    TỔNG HỘI RẤT THÁNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI

  

Tổng Hội Rất Thánh Đức Mẹ, càng ngày càng lớn mạnh, được phổ biến khắp nơi trên thế giới, đạt đến con số hội viên kỷ lục, nhất là sau khi cải tổ toàn diện . Nên phải có 1 Bản Quy Ước rõ ràng, chính xác, để qúy ông bà anh chị cứ thế mà thi hành.  Tổng Hội Mân Côi gồm có:

 

I. Ban Chấp HànhTrung Ương Tổng Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi, gồm có : 

1 Chủ Tịch , 1 Linh Mục Tổng Tuyên Úy, 2 Phó Chủ Tịch ( 1 phụ trách Hoa Kỳ, 1 phụ trách VN), 1 Tổng Thư ký, kiêm chánh văn phòng TH/MC , 2 Tổng Đoàn Trưởng Tổng Đoàn Hiệp Sĩ Mân Côi Huyền Nhiêm, 2 Ủy viên đặc trách chương trình truyền bá kinh Mân Côi. ( 1 bắc California, 1 phụ trách Canada).

 

II. Hội viên Mân Côi (còn được gọi  là chiến sĩ Mân Côi):

là những người tình nguyện xin gia nhâp TH/MC để đọc kinh lần hạt kính Đức Mẹ. Muốn xin gia nhập TH/MC phải do chính mình ký, và  gửi đơn xin gia nhập cho Hội Trưởng , hoặc gởi thẳng cho VP/TH. Có thể được gửi đơn qua email VP/TH. Sau khi đã được gia nhập TH/MC, thì hằng ngày phải lần hạt 5 chục, luôn luôn mang theo chuỗi hạt MC trong mình. Các hội viên MC họp nhau đọc kinh tại nhà thờ, nhà nguyện, tại tư gia, cầu nguyện cho các linh hồn luyện ngục, thì cũng được ơn đại xá. (Sắc lệnh ĐGH Phaolo Vl)

 

III. Hiệp Sĩ Mân Côi Huyền Nhiệm:

Là những hội viên MC đã gia nhập TH/MC trên 2 năm, có thành tích hoạt động cho Đức Mẹ, tốt lành đạo đức, không mang tiếng xấu tại  địa phương, thì được tuyển chọn để tận hiến, và mặc áo choàng Hiệp Sĩ.

 

IV. Hội Trưởng Mân Côi:

 là những Hiệp Sĩ Mân Côi, đã được để cử giữ chức vụ Hội Trưởng tại 1 khu vực ở điạ phương, gọi là Hội Mân Côi, do 1 ban Điều hành gồm có: 1 Hội Trưởng, 1 phó Hội Trưởng,(nếu cần) 1 thư ký. Nhiệm vụ: truyền bá chuỗi Mân Côi, thâu thập các đơn xin gia nhập TH/MC, gửi vế cho VP/TH/MC, hoặc tự mình cấp giấy Chứng Nhận cho hội viên mới với số MC do TTK/Chánh văn phòng cấp, theo 1 mẫu  thống nhất. Hội Trưởng MC cũng có quyền đứng ra tận hiến cho các hội viên MC.   Hội Mân Côi điạ phương rất quan trọng, là căn bản, là nền tảng của Tổng Hội Mân Côi, là nơi xuất phát ra các hội viên Mân Côi cho TH/MC. Danh xưng của  Hội Mân Côi địa phương, được gọi Hội Mân Côi   ( bao trùm phạm vị khu vực  giáo xứ, vùng phụ cận),  không phải là “Tổng Hội Mân Côi .   Các Hội  Trưởng Mân Côi địa phương trực thuộc Tổng Hội Mân Côi. Vì các HT/MC được Chủ Tịch TH/MC ký ban hành SVVT.

- Sau này, nếu vì lý do gì ( chính trị, xà hội, thiên tai ) mà các Hội trưởng MC không thể tiếp xúc được với TH/MC, thì lúc ấy các HT/MC hoàn toàn độc lập, cứ thế mà thi hành, phục vụ cho Đức Mẹ Mân Côi.

 

-Các HT/MC cũng có quyền kêu gọi sự giúp đỡ về mặt tài chánh để chi phí bút chỉ văn phòng, tùy sự hảo tâm của các hội viên .   Quy định của TH/MC là mỗi đơn xin gia nhập TH/MC , phải gửi kèm theo 2 con tem hoặc (1 đôla) để VP trả lại các giấy tờ.

 

Các Hội Mân Côi địa phương cũng có quyền thiết lập các trang Web, để hoạt động cho Đức Mẹ Mân Côi, truyền bá, thông tin, nhưng không được lợi dụng các trang Web này, để hoạt động chính trị, buôn bán, quảng cáo cho các hãng buôn.

 

*** Các HT /MC cũng có quyền hoạt động truyền bá kinh Mân Côi cho các bạn bè, thân hữu ở các nơi khác, nước khác, miễn  là dưới danh nghĩa Tổng Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi, mà mình đã gia  nhập.

 

*** Những hội viên MC, bất cứ ở cấp bậc nào, mà có âm mưu đánh phá, gây chia rẽ nội bộ, xách động ly khai, tự động lập phe nhóm khác, thì ngay lập tức tự động bị khai trừ ra khỏi TH/MC. Hậu quả của sự khai trừ rất nặng nề, lương tâm cắn rứt, mất hết những công phúc mà mình đã làm từ trước đến nay trong THMC.

 

Xin Đức Mẹ Rất Thánh Mân Côi ban muôn vàn ơn lành cho các   hội viên MC, cán bộ các cấp, được lòng sốt sắng mộ mến chuỗi Mân Côi, để làm sáng danh Đúc Mẹ đời này và đời sau vô cùng

 

Xin thánh Giáo Hoàng JP2, Giáo Hoàng Mân Côi. Cầu cho chúng con.

 

                                                               Los Angeles, ngày 10 tháng 11 năm 2014

                                                     Chủ Tịch BCH/TU Tổng Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi

                                                                           THOMAS TRẦN KHẮC KHOAN

bottom of page