top of page

Bài thứ mười tám: Ngẫm Về Tội Không Vâng Lời Thiên Chúa

 

I. "Giavê là ai, mà ta phải vâng theo tiếng thần ấy... Ta không biết đến Giavê" (Xh 5,2). Đó là lời xấc xược vua Pharaô đã nói, khi ông Môsê vâng lệnh Thiên Chúa đến đòi tự do cho dân Do Thái. Đó cũng là lời ngu dại, khi phạm tội ta đã nói cùng Chúa.

 

          Nơi ta như có hai con người ngự trị và chống đôi nhau. Một con người tốt lành thánh thiện. Một con người kiêu căng tội lỗi. Con người thánh thiện ngự trị nơi lương tâm bảo ta: "Tôi không thể làm chuyện đồi bại này được vì như thế là xúc phạm đến Chúa, xúc phạm đến luật tình yêu". Con người kiêu căng tội lỗi ngoan cố đáp lại rằng: "Tôi không biết Chúa", hoặc "Tôi biết Chúa, nhưng tôi không muốn vâng phục Người".

           Mỗi lần phạm tội, con đã trả lời Chúa như vậy. Lạy Chúa Cứu Thế, làm sao con dám xin ơn tha thứ nếu Chúa không chịu chết cho con. Trên thập giá Chúa đã ban ơn giao hòa cho con. Xin Chúa cho con biết chịu lấy ơn trọng đại này. Lạy Chúa tình yêu, con hối hận vì đã khinh dể Chúa. Từ nay con ước ao thà chết còn hơn là vấp phạm đến Chúa.

 

II. "Đã từ lâu, người đã đập bể ách ngươi, ngươi đã bật tung dây ràng buộc ngươi. Và ngươi tuyên bố: Tôi sẽ không làm nô lệ" (Gr 2,20). Khi người ta toan tính là điều ác, thì từ trong thẳm sâu cõi lòng Chúa nhẹ nhàng khuyên bảo họ - đừng phạm tội, đừng làm điều ác, đừng trả thù, đừng đắm mình vào những khoái lạc đê hèn... Người ta, dù nghe được tiếng Chúa, nhưng cứ chiều lòng theo cám dỗ phạm tội thì đáp lại rằng: "Tôi không muốn vâng lời Chúa. Tôi thích nên tôi cứ làm".

 

          Lạy Chúa, biết bao lần con đã cả gan thưa cùng Chúa như vậy. Con không thốt ra bằng lời nói nhưng bằng hành động, bằng lòng muốn. Bây giờ con biết khi bỏ nghĩa cùng Chúa để thỏa mãn dục vọng đê hèn thì làm sỉ nhục Chúa biết bao: "Xin Chúa chớ xua đuổi con xa cách Nhan Người" (Tv 51,13).

 

III. "Tất cả mọi sự đều ở dưới quyền Người, không có ai chống cưỡng lại được Người, vì Người là Chúa" (Er 4,17). Chúa đã tạo dựng nên mọi loài, mọi vật. Từ trăng sao tinh tú đến cỏ cây côn trùng, toàn thể vũ trụ đều tuân theo quy luật Chúa đã sắp đặt. Con người thì khác. Con người được Chúa thương yêu và ưu đãi nhất. Con người được Chúa dựng nên theo hình ảnh của Người và được Chúa ban cho tự do. Nhưng duy chỉ có con người là không muốn vâng lời Thiên Chúa và sẵn lòng bỏ nghĩa cùng Chúa.

          Lạy Chúa, nếu trong lúc con đang từ chối Chúa mà phải chết thì bây giờ số phận con ra sao? Con cám ơn Chúa đã chờ đợi con. Đó là dấu Chúa muốn tha thứ cho con. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết nhận ra và đáp trả lại lòng khoan dung của Chúa. Con hối hận và đau đớn vì đã không yêu mến Chúa lại còn khinh dể Chúa. Chúa nói rằng: "Ta yêu kẻ kính mến Ta". Vậy xin Chúa ban cho con được kính mến Chúa. Con ước ao kính mến Chúa, mến Chúa hơn chính mình con. Xin Chúa ban cho con được chết khi đang kính mến Chúa. Xin Chúa thương xót con và ban cho con sự sống đời đời.

           Lạy Mẹ Maria là nơi con ẩn náu, con trông cậy Mẹ ban cho con được trung nghĩa cùng Chúa cho đến chết.

bottom of page