top of page

Bài thứ mười sáu: Chúa Giêsu Đã Chịu Chết Vì Ta

 

I. Khi Chúa Cha thấy loài người đắm chìm trong tội lỗi đến phải chết đời đời thì dù lòng thương xót. Để cứu chúng ta, Người đã sai chính Con Một của Người xuống thế làm người, gánh lấy tội lỗi chúng ta. Ngôn sứ Isaia đã tiên báo về Người Con ấy như sau: "Vì tội vạ của chúng tôi, Ngài đã bị nghiền tán. Đã giáng xuống Ngài hình phạt đổi lấy bình an cho chúng tôi, và nhờ những vết hằn Ngài chịu, chúng tôi có phương được chữa lành" (Is 53,5). Chính vì vâng lời Chúa Cha vì thương ta, Chúa Giêsu đã chịu lấy mọi khổ hình đau đớn, đã hy sinh mạng sống mình để giải thoát ta khỏi mọi ràng buộc của tội lỗi, hầu được sống.

 

         Lạy Cha hằng có đời đời, Cha muốn chúng con trông cậy lòng thương xót của Cha. Cha muốn chúng con yêu mến Cha hết lòng. Vì thế, Cha đã ban cho chúng con chính Con Một của Cha. Lạy Cha, ân huệ nào lớn lao hơn mà Cha có thể ban cho chúng con. Qua Ngài, Cha đã ban cho chúng con muôn vàn ơn phúc. Thế mà, biết bao lần con đã sỉ nhục Cha bằng tội lỗi của con. Lạy Cha, vì lòng yêu dấu Chúa Giêsu Con Cha, xin Cha dủ lòng thương con. Nay con ước ao, thà chịu mọi nỗi khốn cực, còn hơn là vấp phạm đến Cha. Từ xưa đến nay, con đã xúc phạm đến Cha bao nhiêu, thì bây giờ con ao ước được kính mến Cha hơn bấy nhiêu. Xin Cha ban cho con Thánh Thần của Cha, để Thần Khí tác sinh làm trọn điều con ước nguyện.

 

II. Chúa Giêsu, với tư cách là con, Ngài chỉ chịu một chút đau khổ cũng đã đủ đền bù hết mọi tội lỗi của ta. Nhưng cần phải làm trọn lời ngôn sứ Isaia đã loan báo: "Giavê đã ái mộ kẻ Người để cho bị nghiền tán" (Is 53,10a). Chính trong ý định đó mà Chúa Giêsu đã đến gánh lấy mọi tội lỗi của ta, đã chịu đòn đánh, gai đâm đinh thâu đến tan nát da thịt và chết nhục nhã trên thập giá.

 

          Lạy Chúa Giêsu, làm sao có thể tưởng tượng rằng Chúa đã yêu con dường ấy nếu không nhờ ân ban đức tin mà Chúa đã trao tặng cho con. Xin Chúa soi lòng mở trí con. Xin Chúa cho con biết đáp trả lại tình thương bao la của Chúa. Xin đừng để con ăn ở vô ân bội nghĩa cùng Chúa nữa! Xin Chúa nhận lời con.

III. Chính Chúa Cha, vì yêu thương và muốn tha thứ tội lỗi cho chúng ta mà Người đã để Chúa Giêsu phải chịu những đau đớn cùng tận. Cùng một tâm tình với Cha, vì lòng mến thương ta và vì khiêm nhường muốn vâng theo ý Cha, nên Chúa Giêsu đã dấn thân vào thế gian này, mang lấy thân phận tội lỗi loài người của ta, chịu khổ hình, chịu chết để giải cứu ta. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Philip quả quyết rằng: "Ngài đã hạ mình thấp hèn, trở thành vâng phục cho đến chết và cái chết thập giá" (Pl 2,8).

 

           Bởi tội, đáng lẽ con đã bị hư mất trong Hỏa ngục đời đời. Nhưng Chúa đã thương kéo con ra khỏi vực sâu tối tăm như con hằng muôn đời. Lạy Đấng Cứu Chuộc rất đáng mến, xin cho con có được tâm tình ăn năn tội như vua Êzêchias xưa rằng: "Chính người, Người đã níu lại mạng tôi khỏi hố diệt vong, vì Người đã vất bỏ sau lưng mọi lỗi lầm của tôi" (Is 38,17). Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đấng cao cả vô cùng, nhưng Chúa đã gánh lấy tội lỗi con, đã chịu chết vì con. Nếu con không yêu mến Chúa hết lòng, hết sức mà lại xúc phạm đến Chúa thì con là kẻ vô ân bội nghĩa và đáng bị nguyền rủa chừng nào! Lạy Chúa Giêsu là sự kính mến độc nhất của con, con hối hận và đau đớn trên hết mọi sự và đã sĩ nhục Chúa nhiều lần. Bây giờ con xin dâng trót mình con cho Chúa, xin Chúa đoái thương con và đừng để con bỏ mất Chúa.

 

          Lạy Mẹ Maria Đồng Trinh, xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa Giêsu cho con được thuộc trọn về Chúa luôn mài.

bottom of page