top of page

Bài thứ mười hai: Ngẫm Về Phán Xét Riêng

 

I. "Và cũng một thể thức như đã định cho người ta là phải chết một lần, còn sau đó thì có phán xét" (Dt 9,27).

 

         Điều trước hết buộc phải tin là khi ta chết sẽ chịu phán xét về các việc lành, dữ đã làm.

         Điều thứ hai, cũng buộc phải tin là số phận đời đời của ta, hạnh phúc hay bất hạnh, hệ tại cuộc phán xét này.

 

         Nếu ta biết ta sắp chết, ta đang hấp hối, chỉ còn vài giây nữa thôi ta sẽ lìa bỏ cõi trần này và diện đối diện với chúa Giêsu để trả lời với Chúa về cuộc sống của ta. Khi ấy, ta sẽ đau khổ hãi hùng biết bao vì nhìn thấy các tội lỗi đã phạm trong đời.

 

          Lạy Chúa Cứu Thế, xin ban ơn tha thứ cho con, trước khi Ngài đến phán xét. Lạy Chúa nhân lành, con hối hận vì đã xúc phạm đến Chúa. Giờ đây, con không muốn đến trước mặt Chúa chỉ như một kẻ có tội, nhưng như kẻ có tội đã ăn năn hối cải được Chúa thứ tha.

 

II. Nếu ta gặp Chúa Giêsu lần đầu tiên, mà lại thấy Ngài như quan án nghiêm nhặt đang bừng bừng thịnh nộ, thì sợ hãi chừng nào! Cũng khi ấy, ta lại thấy hết các hình khổ Chúa đã chịu để cứu chuộc ta, các cách thức Chúa thương xót ta, các phương thế Chúa lập để cứu độ ta, ta lại cũng thấy kho tàng hạnh phúc rực rỡ trên trời và những khoái lạc hèn hạ thế gian mà ta đã tìm kiếm. Tất cả, ta đều xem thấy và nhận chân. Chính sự nhận chân này là một sự phán xét đối với ta. Hạnh phúc hay bất hạnh đều ở đó, và đã được định đoạt rồi, dẫu ta có ta thán thì cũng chậm quá rồi, vì việc đã làm thì làm rồi, đã chọn thì chọn rồi, giờ đây vô phương cứu chữa!

 

          Lạy Chúa Giêsu, con ước mong khi về với Chúa, được thấy Chúa đang tươi cười chờ đón con. Xin Chúa ban cho con biết dùng những tháng năm còn lại này để ăn năn hối cải, khóc lóc những lỗi lầm con đã xúc phạm đến Chúa. Con không muốn làm cớ cho cơn thịnh nộ của Chúa nữa Con nguyện kính mến Chúa và ước ao kính mến Chúa luôn mãi.

 

III. Nếu một người kết hợp với Chúa, sống thanh thoát, không chạy theo những dục vọng tầm thường, thì đời họ tươi đẹp và đáng quý trọng biết bao! Biết rằng thân xác yếu đuối bất toàn, cuộc đời đầy dẫy cạm bẫy chông gai, khiến lắm phen họ vấp ngã. Nhưng họ thành thật, khiêm nhường nhận chân ra thân phận khốn khổ của mình rồi hết lòng tin tưởng cậy trông vào tình yêu của Chúa mà dốc lòng ăn năn hối cải thì có lỗi lầm nào mà Chúa không thứ tha, và hạnh phúc nào mà Chúa không ban cho họ. Ngược lại, nếu người ta sa đi ngã lại trong tội lỗi của mình, đến giờ chết vẫn không chịu quay đầu giao hòa với Chúa thì có ai, có điều gì tuyệt vọng và bất hạnh hơn kẻ ấy!

 

          Lạy Chúa Giêsu là Đấng phán xét con, con cám ơn Chúa vì Chúa đã nhẫn nhục chờ đợi con. Biết bao lần con đã ghi tên mình vào số những kẻ bị phạt trong Hỏa ngục, nhưng Chúa hằng chờ đợi con quay về với Chúa để Chúa tha thứ cho. Lạy Chúa Cứu Chuộc, giờ đây con chạy lại với Chúa, sấp mình dưới chân Chúa, cậy vì công nghiệp tử nạn và phục sinh của Chúa, xin Chúa dủ lòng thương xót con. Lạy Chúa cao cả, con hối hận vì đã khinh dể Chúa. Bây giờ con ước ao kính mến Chúa trên hết mọi sự. Xin Chúa ban ơn Chúa xuống cho con, để nhờ ơn Chúa, con dám đoan hứa rằng, từ nay trở đi, không khi nào con lìa bỏ Chúa nữa.

 

                         Lạy Mẹ Maria, xin cầu bầu cùng Chúa Giêsu cho con. Xin Mẹ đừng bỏ con.

bottom of page