top of page

Bài thứ mười bốn: Ngẫm Về Hình Phạt Kẻ Tội Lỗi Phải Chịu

 

I. Ký ức về tội lỗi phải chịu một khổ hình riêng rất dữ dội, đến nỗi hết các hình khổ khác trong Hỏa ngục, cũng không làm cho quên được.

 

         Với kẻ tội lỗi, năm tháng ngày giờ Chúa ban cho ở đời này đã trở nên rất nặng nề đau đớn. Vì lẽ ra phải dùng chúng mà làm việc lành phúc đức, lập công đền tội, nhưng ngược lại, kẻ ấy đã tự ta thán rằng: "Than ôi! Tôi biết thế, nhưng mọi sự đã rồi, thời giờ đã hết, chẳng còn mảy may hy vọng". Cùng lúc ấy, khi nhớ lại những ân huệ đặc biệt, những lời mời gọi thiết tha, và bao nhiêu ơn tha thứ Chúa đã ban cho, kẻ ấy phải thống khổ và tuyệt vọng mà gào thét lên rằng: "Hỡi ôi, tôi đã khinh dể mọi ơn Chúa!"

 

          Lạy Chúa Giêsu, con có phúc dường nào vì còn được Máu Thánh và cuộc tử nạn của Chúa ban cho ơn trông cậy. Xin Chúa đừng để con sa Hỏa ngục, vì ở đó con sẽ nguyền rủa những ơn lành đầy dẫy mà Chúa đã ban cho con.

II. Kẻ tội lỗi còn chịu một khổ hình khác nữa bởi lý trí. Đó là khi nhớ đến nước Thiên đàng mà nó đã đành lòng bỏ. Đang khi bị đắm chìm, tuyệt vọng trong Hỏa ngục đời đời mà nhớ đến Thiên đàng, và hạnh phúc vô tận ở đó thì kẻ tội lỗi đau khổ khốn cực hơn biết bao nhiêu! Làm sao ta tưởng tượng được nỗi bất hạnh ấy!

 

        Lạy Chúa Cứu Thế, nếu con phải chết khi đang phản nghịch cùng Chúa, thì còn đâu hy vọng chiêm ngưỡng Nhan Thánh Chúa trên Thiên đàng. Nhưng Chúa đã tự hiến mạng sống vì phần rỗi của con. Con tin vào công nghiệp tử nạn và phục sinh của Chúa, con  sẽ được hạnh phúc kính mến Đấng đời đời trên Thiên đàng.

 

III. Kẻ sa Hỏa ngục còn phải chịu một khổ hình dữ tợn với ý chí. Đó là không bao giờ được một chút sự lành mình ước ao, lại phải hằng chịu hết mọi sự dữ mình gớm ghét. Sống và sống mãi mãi để chịu những nỗi thống khổ mà mình muốn xa tránh, để tuyệt vọng với những điều tốt đẹp mà mình ước ao, thì còn gì đau đớn, bất hạnh hơn! Mặt khác, bởi ý chí đã hư hoại, nên dẫu biết Đức Chúa Trời là Đấng tốt lành đáng mến, là tình yêu, nhưng kẻ ấy không sao yêu mến Người được, mà chỉ có thể ghét Người. Đó chính là điều làm cho kẻ sa Hỏa ngục đau đớn, bất hạnh hơn cả.

 

         Kẻ sa Hỏa ngục và Hỏa ngục là một. Hỏa ngục không bao giờ rời khỏi kẻ ấy.

 

         Lạy Chúa là Đấng cao trọng vô ngần, biết Hỏa ngục thì bất hạnh ghê tởm dường ấy, thế mà bao nhiêu lần con đã lấy những sự hèn hạ xấu xa làm hơn Chúa. Xin Chúa thương đừng để con ăn ở tệ bạc như thế nữa. Xin Chúa thương đừng để con sa lầy vào những của phù vân, thế tục nữa. Bây giờ con ước ao được chết còn hơn là lại xúc phạm đến Chúa. Con chỉ muốn chọn một mình Chúa làm gia nghiệp, làm hạnh phúc đời con. Lạy Chúa là Đấng con kính mến, con ước ao được như vậy.

 

          Lạy Mẹ Maria, Mẹ có thể làm được mọi việc trước mặt Chúa, Xin Mẹ hãy làm cho con nên thánh.

bottom of page