top of page

Bài thứ mười bảy: Chỉ Có Một Việc Cần

 

I. Chúa Giêsu dạy rằng: "Cần thì ít thôi, hay chỉ một điều thôi" (Lc 10,42a), và điều ấy là lo cho mình được rỗi linh hồn. Quyền cao, chức trọng, danh vọng, của cải, không thứ nào thật cần cho ta cả. Chỉ có một việc cần thiết duy nhất, đó là lo cho mình được ơn cứu độ.

 

           Thiên Chúa ban cho ta cuộc sống này, không phải để ta thỏa mãn những dục vọng, nhưng là để cho ta biết yêu mến Chúa, yêu mến anh em đồng loại. Người muốn cho ta trở nên giống Chúa Giêsu và kết hợp với Chúa Giêsu, mà học cho biết sống khi học cho biết chết. Người muốn ta luôn chiến thắng mọi thù địch của linh hồn đang rình rập tấn công ta mọi nơi mọi lúc.

 

          Lạy Chúa Giêsu, biết bao lần con đã mất Thiên đàng vì từ chối ơn Chúa. Đau đớn hơn nữa là con đã mất nghĩa cùng Chúa. Xin Chúa ban cho con được ơn dốc lòng ăn năn tội lỗi. Xin Chúa đoái thương tha thứ cho con.

II. Ở đời, người ta có thể phải sống trong đau khổ, bệnh tật, hèn kém. Nhưng nếu trong mọi hoàn cảnh, họ được sống trong tình nghĩa với Chúa và khi chết, được chết trong ân nghĩa của Người thì chắc chắn họ sẽ được hạnh phúc, được rỗi linh hồn. Vả lại khi kết hợp với Chúa Giêsu, những đau khổ của họ có giá trị thanh luyện. Họ càng lầm than bao nhiêu thì hạnh phúc trên trời dành cho họ càng viên mãn bấy nhiêu.

 

          Trái lại, nếu được đầy dẫy của cải, danh vọng nhưng phải chết trong tội lỗi thì nào có ích gì cho sự sống đời đời của họ. Nhất là khi đắm đuối trong những khoái lạc đời này, thì ngày sau nó lại trở nên một kỷ niệm cay đắng hơn trong Hỏa ngục.

          Lạy Chúa Giêsu, xin soi sáng linh hồn con. Xin Chúa ban ơn cho con hiểu biết rằng chỉ có một điều tốt lành là kính mến Chúa và một điều xấu xa nhờm tởm là xúc phạm đến Chúa. Xin Chúa ban xuống cho con Thánh Thần Tình Yêu của Chúa, để con luôn luôn biết sống yêu mến Chúa, và yêu mến Chúa mỗi ngày một hơn.

 

III. Ta phải nổ lực hết sức để cứu linh hồn mình. Vì nếu không được rỗi linh hồn tất bị phạt đời đời. Chỉ có hai con đường, một là được cứu, hai là bị hư mất, không có con đường thứ ba.

 

         Có kẻ nói: "Miễn sao tôi không phải sa Hỏa ngục, còn Thiên đàng tôi không cần!". Kẻ đó lầm! Trong Nước Chúa không có chỗ cho những kẻ nửa nạc nửa mở! Trước Thiên Chúa, người ta chỉ có thể chấp nhận Người hay từ chối Người, chứ không thể có thái độ lấp lửng trốn tránh trách nhiệm như thường thấy nơi thế gian. Chỉ có Thiên đàng và Hỏa ngục. Chỉ có hoặc là lên Thiên đàng sống hạnh phúc với Chúa, hoặc là xuống Hỏa ngục, trầm luân trong bất hạnh đời đời.

 

          Lạy Chúa Giêsu, biết bao lần con đã nhận Hỏa ngục làm gia tài. Nếu Chúa không thương chờ đợi và ra tay cứu vớt thì con đã sa Hỏa ngục lâu rồi. Con cám ơn Chúa muôn ngàn lần. Con ăn năn thống hối về những tội lỗi con đã xúc phạm đến Chúa. Trông cậy vào Chúa, nhờ ơn Chúa giúp, từ nay con nhất quyết không trở lại tình trạng Hỏa ngục nữa. Lạy Chúa là Đấng đáng yêu mến, con ước ao yêu mến Chúa trọn đời con. Cậy vì công nghiệp Máu Thánh Chúa đã đổ ra, xin Chúa cứu lấy con.

 

          Lạy Mẹ Maria là Đấng con trông cậy, xin Mẹ cầu bầu cho con.

bottom of page