top of page

Bài thứ mười ba: Ta Phải Sẵn Sàng Chờ Ngày Chúa Đến

 

 

I. Các ngươi cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ các ngươi không ngờ, thì Con Người sẽ đến" (Lc 12,40).

         Giờ chết không phải là giờ tốt để dọn mình chết. Muốn chết lành phải dọn mình sẵn sàng khi sự chết chưa đến.

          Lúc sắp chết, không còn thời giờ để sửa thói quen xấu, các dục tình và diệt trừ lòng quyến luyến của cải thế gian. "Đêm đến, bấy giờ không ai có thể làm công việc gì" (Ga 9,4). Giờ chết là đêm tối tăm, không xem thấy gì nên cũng không làm được việc gì. Lòng đê mê, lý trí mất sáng suốt, ý chí liệt bại, linh hồn sợ phán xét, thân xác mong khỏi bệnh. Tất cả đổ dồn lại, khiến cho lương tâm ta - kẻ đầy tội lỗi - không sao yên hàn, bình tĩnh được. Việc đã làm thì làm rồi! Nếu khi liệt giường liệt chiếu lần sau hết, mà được ở trong tình nghĩa với Chúa. Ngược lại, nếu mất nghĩa cùng Chúa thì chắc chắn khi chết cũng chẳng được nghĩa cùng Người.

 

         Lạy dấu thánh Chúa Cứu Chuộc, con thờ lạy, kính hôn và trông cậy dấu thánh Chúa.

II. Ta hãy xem khi còn sống, các thánh mau mắn lo lắng làm mọi việc cho được dọn mình chết thế nào: hết ăn năn đánh tội đến đọc kinh nguyện ngẫm, rồi làm các việc lành phúc đức. Thế mà, giờ lâm chung, các ngài vãn còn than tiếc vì đã kính mến Chúa ít quá, đã làm việc lành ít quá. Từ niên thiếu thánh Gioan d'Avila đã sống như một đấng thánh. Thế mà, khi ngài biết mình sắp phải chết, thì sợ hãi kêu lên: "Chớ gì tôi còn sống được ít lâu nữa, để dọn mình vào cõi đời đời.

        Phần ta, khi sự chết đã đến gần, ta phản ứng ra sao? Không! Lạy Chúa, con không muốn chết khi phải lo lắng sầu khổ vì ăn ở vô ơn tệ bạc cùng Chúa. Con muốn thay đổi đời sống. Con ước ao kính mến Chúa hết lòng. Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã chịu chết vì con, xin Chúa giúp đỡ con, xin ban cho con trước khi chết được kính mến Chúa, được làm một đôi việc lành đẹp lòng Chúa.

 

III. "Thời giờ ngắn ngủi" (1Cr 7,29). Quả thật thời giờ ta được để dọn mình chịu phán xét thì ngắn ngủi lắm. Chúa Thánh Thần thầm thì trong lòng ta rằng: "Hỡi con, việc gì tay con có thể làm, thì hãy kịp làm đi". Việc hôm nay chớ để ngày mai. Vì ngày mai sẽ đi qua đi, sẽ trốn chạy. Ngày mai cái chết sẽ đến trói buộc ta. Chẳng những ta sẽ không làm được việc gì lành thánh mà đến những tội lỗi đã phạm cũng chẳng sửa được. Khốn thay cho ta, nếu giờ chết đến mà ta còn ham hố thế gian hèn hạ này!

 

          Lạy Chúa rất đáng kính mến, biết bao năm trời con sống xa Chúa. Con cám ơn Chúa đã thương con, chờ đợi và hằng mời gọi con ăn năn hối cải. Con trông cậy sẽ được tạ ơn Chúa đời đời trên Thiên đàng. Con sẽ hát mừng, ngợi khen lòng Chúa hay thương xót đến muôn đời. Lạy Chúa, trước con đã không kính mến Chúa, lại còn không nghĩ đến việc phải kính mến Chúa nữa. Bây giờ con kính mến Chúa hết lòng, hết sức, trên hết mọi sự, con kính mến Chúa hơn chính mình con. Con ước ao một điều là biết đáp trả lại tình Chúa thương yêu con. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con ơn bền đỗ trong ơn nghĩa Chúa.

 

          Lạy Mẹ Maria là Mẹ con, xin Mẹ ban cho con được giữ nghĩa cùng Chúa luôn mãi.

bottom of page