top of page

ĐƯỜNG RỖI LINH HỒN: Bài thứ hai mươi tám- Đừng Phạm Tội Nữa

 

 

I. Con người thì hữu hạn. Tuổi thọ hữu hạn. Tài năng hữu hạn. Của cải hữu hạn. Quyền lực hữu hạn. Và cũng vậy, khả năng quay về đàng lành cũng hữu hạn.


           Khi chúng ta phạm tội thì linh hồn chúng ta như bị một vết thương nặng. Chúa vẫn ban ơn tha thứ cho chúng ta, nhưng vì linh hồn ta đã bị quá nhiều vết thương nặng tàn phá rồi, ta sẽ rất khó khăn, nếu không nói là không thể mở lòng ra mà đón nhận ơn tha thứ của Chúa được nữa. Khi ta đã phạm tội nhiều đến mức độ nào đó, thì ý chí ta sẽ ra nhu nhược, trí khôn ra mù tối, lương tâm ta ra chai lì và lệch lạc... Bấy giờ ta chỉ còn một khả năng duy nhất là khước từ ơn Chúa ban và án phạt sẽ ập xuống trên đầu ta.


           Ôi lạy Chúa, con biết con đã phạm nhiều tội lắm, và Chúa đã rất kiên nhẫn đối với con. Con cũng biết là Chúa còn thương xót chưa nỡ bỏ con. Chúa còn cho con cảm thấy đau đớn vì vấp phạm đến Chúa, và đó là dấu Chúa vẫn yêu con, vẫn giữ con trong bàn tay từ bi thương xót của Chúa. Lạy Chúa, con thật lòng không muốn phạm tội nữa. Xin Chúa hãy thương đừng đuổi con khỏi Nhan Người.

 

II. "Chúa nhẫn nại chờ đợi cho đến khi tội lỗi chúng ngập đầu mới trừng phạt" (2 Mcb 6,14). Bấy giờ, tự trời, sự thịnh nộ của Thiên Chúa, tức là phản ứng của Thiên Chúa chí thiện trước sự tội "được mạc khải ra trên mọi sự vô đạo và bất chính của những kẻ lấy bất chính hãm cầm sự thật" (Rm 1,18). "Khi người ta cứ chồng chất tội đầy thêm mãi thì cơn thịnh nộ giáng xuống trên họ cho đến cùng!" (1Tx 2,16) . Đó là án công thẳng Chúa sẽ giáng trên kẻ Người đã kiên nhẫn thứ tha mà vẫn phạm tội.


           Ôi lạy Chúa, xin hãy chờ con một chút, xin đừng bỏ con ngay, vì con hy vọng là nhờ ơn Chúa giúp, con sẽ không trêu cơn thịnh nộ Chúa nữa. Lạy Chúa nhân lành vô cùng, con ăn năn đau đớn vì con đã xúc phạm đến Chúa nhiều. Con xin hứa từ nay không bao giờ dám chồng chất tội mình đầy thêm vì cách ăn ở bất nghĩa cùng Chúa. Từ nay con sẽ sống các ơn lành Chúa ban như là của quý nhất trong các thứ con có, hơn hẳn tất cả mọi của cải, quyền hành và vui thú thế gian.

 

III. Chúng ta phạm tội, nhưng không hề lo sợ là khối nặng của tội lỗi chúng ta đang ngày càng tăng, và nó có thể đề bẹp ta. Ta đang chồng chất tội mình thêm mãi. Nhưng cẩn thận, Chúa sẽ "đặt ta lên bàn cân, và ta sẽ lâm vào tình trạng của vua Baltasar, vì tội ta quá nhiều. Ta sẽ bị lên án tử".


          Ma quỷ thì thào: "Nào có gì khác nhau giữa mười hay mười một tội!".


          Nó lừa dối ta đấy! Biết đâu chính vì tội này mà ta không còn cơ hội, không còn thời giờ, không còn khả năng quay về cùng Chúa nữa! Và Chúa sẽ theo phép công bằng mà phạt ta trong Hỏa ngục.


         Hỡi bạn, nếu bạn muốn sống mà không tin là mỗi tội mới lại thêm vào các tội cũ mà phá hoại linh hồn bạn, là bạn càng ngày càng không đáng hưởng lòng Chúa thương xót; và nếu bạn nghĩ đến điều ấy mà không run sợ, thì tôi nói thật với bạn: bạn không chắc được rỗi linh hồn đâu!


        Lạy Chúa, Chúa quá kiên nhẫn đối với con! Không, con không muốn lạm dụng lòng nhân lành Chúa nữa. Con ngợi khen và cảm tạ Chúa, vì Chúa đã thương mà chờ đợi con đến bây giờ. Con đã thường xuyên bỏ Chúa, nhưng từ nay con không dám bỏ Chúa nữa. Vì Chúa đã không muốn bỏ con, thì xin ban cho con được gặp Chúa.


          Lạy Chúa Giêsu, con kính mến Chúa. Con hết lòng ăn năn vì đã phản bội Chúa! Không, con không muốn bỏ Chúa nữa. Xin Chúa ban ơn giúp sức cho con.

 

           Lạy Đức Mẹ Maria là Nữ Vương và là Mẹ con, xin Mẹ cứu giúp và cầu bầu cho con.

bottom of page