top of page

Bài thứ hai mươi sáu- Về Lửa Hỏa Ngục

 

 

I. Hình khổ dữ tợn nhất kẻ dữ hằng chịu cho đến đời đời là hình khổ lửa thiêu, mà lửa đó chính là Hỏa ngục.

            Ngay ở đời này cũng không có hình khổ nào sợ hãi và dữ dằn cho bằng hình khổ lửa thiêu. Nhưng lửa Hỏa ngục nung đốt kẻ dữ lại còn mạnh mẽ, rát rúa gấp nghìn lần lửa ở đời này, vì Chúa đã dùng nó để phạt kẻ dữ đã xúc phạm đến Người!


            "Hỡi phường bị chúc dữ, hãy xéo đi xa ta, mà vào lửa đời đời" (Mt 25,41). Đó là án của Chúa phạt kẻ dữ.


             Vì sao án ghê sợ này lại chỉ nói riêng đến lửa? Vì ngũ quan con người cho thấy, không hình khổ nào dữ tợn và ghê sợ cho bằng hình khổ lửa thiêu.


             Ôi lạy Chúa, đáng lẽ con phải bị thiêu đốt trong lửa này từ bao năm rồi! Nhưng Chúa vẫn thương chờ đợi, chờ đợi để con đốt lửa kính mến Chúa vốn là lửa êm ái trong lòng con, cho con khỏi bị lửa ghê gớm của Hỏa ngục thiêu đốt. Lạy Chúa là Đấng tốt lành vô cùng, con xin kính mến Chúa và ước ao được kính mến Chúa đời đời.

 

II. Lửa thế gian chỉ làm khổ thân xác chứ không làm khổ linh hồn được. Còn trong lửa Hỏa ngục, linh hồn kẻ dữ phải chịu thiêu đốt rát rúa vô cùng. Này bạn, một tàn lửa ở lò bật ra bạn không chịu nổi, vào một cái phòng nơi nóng, bạn thấy khó chịu, gặp những ánh nắng gay gắt, bạn đủ kêu váng đầu, váng óc thì bạn chịu sao được lửa Hỏa ngục. Mà ở Hỏa ngục, hình khổ ấy sẽ kéo dài đời đời! 


             Ôi lạy Chúa là Đức Chúa Cha, xin đừng để cho Máu Thánh châu báu Chúa đã đổ ra trở thành vô ích đối với con. Xin cho con biết ăn năn đau đớn các tội lỗi con đã phạm và biết kính mến Chúa.

 

III. "Ai trong chúng ta ở gần được ngọn lửa thiêu? Ai trong chúng ta ở gần được lửa lò muôn kiếp?" (Is 33,14).
            Con dê con bị con ác thú cấu xé thế nào thì kẻ dữ trong Hỏa ngục cũng bị cấu xé, và hun đúc dữ tợn như vậy. Lửa Hỏa ngục thiêu đốt kẻ dữ luôn mãi, nhưng không bao giờ làm nó chết đi cả.


            Thánh Phêrô Đamianô kêu lên rằng: "Hỡi kẻ tội lỗi, hỡi quân ăn ở buông tuồng, các ngươi cứ làm cho vui thỏa xác thịt đi! Nhưng hãy biết rằng một ngày kia, những việc ô uế xấu xa, tội lỗi các ngươi đã làm sẽ trở thành những thứ nhựa cháy, càng làm tăng sự nóng nảy, và khủng khiếp hơn nữa cho đến đời đời".


            Ôi lạy chúa, biết bao lần con đã khinh dể và quên mất Chúa! Xin Chúa tha thứ, và từ nay đừng để con xa lạc Chúa nữa. Con rất đau đớn vì đã xúc phạm đến Chúa. Bây giờ con xin hứa luôn kính mến Chúa. Xin Chúa hãy thương ban cho con được ơn nghĩa cùng Người.

 

           Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, xin hãy cứu con khỏi sa Hỏa ngục.

bottom of page