top of page

Bài thứ hai mươi mốt: Chết Là Con Đường Dẫn Vào Cõi Đời Đời

 

I. Linh hồn tôi sẽ sống đời đời.

 

Ngày tôi không ngờ phải từ giã thế gian, thì chính ngày ấy tôi phải từ giã nó.

 

           Đó là hai chân lý phải tin. Bởi thế: việc của tôi trước hết và nay tự bây giờ là lo liệu cho mình có được cuộc sống hạnh phúc, khác với cuộc sống tạm bợ chóng qua này. Đó là cuộc sống hạnh phúc vình cửu.

 

           Ở đời còn ai oanh liệt, vinh hiển bằng vua Alexandre Đại đế, và César Auguste? Nhưng oai quyền ấy, vinh dự ấy đã hết và từ bao thế kỷ nay, những bậc anh hùng đó đã phải khốn nạn, mà sự khốn nạn ấy sẽ còn đến vô cùng vô tận!

           Lạy Chúa, chớ gì từ xưa đến nay con đã kính mến Chúa luôn mãi! Bấy nhiêu năm con đã dùng mà phạm tội mất lòng Chúa chỉ để lại trong con những nỗi đau lòng, và sự cắn rứt lương tâm, chứ chẳng sinh ích gì cho con. Bây giờ, vì lòng Chúa còn ban cho con có thời giờ để phạt đền các tội lỗi, sửa các tính hư, thì, lạy Chúa, này con đây. Xin Chúa hãy dạy cho con biết phải làm gì cho đẹp lòng Chúa. Con ước ao vâng lời Chúa trong mọi sự. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là nguồn mạch mọi sự lành, mọi sự thiện của con, xin cho con biết dốc lòng ăn năn khóc lóc vì những tội con 

đã xúc phạm làm mất lòng Chúa, để con hết lòng kính mến Chúa.

 

II. Ở đời này, ta không thể tìm được hạnh phúc nếu không có Chúa. Mà giá như ta có được hưởng hết mọi sự hạnh phúc ở đời này đi nữa, nhưng ngày sau sẽ phải khốn nạn đời đời trong Hỏa ngục, thì những hạnh phúc kia nào có ích gì đâu!

            Ai cũng sẽ phải chết, và kết thúc cuộc đời này, mọi người đều bước vào cõi đời đời. Được hạnh phúc vĩnh cửu hay phải khốn nạn đời đời? Hạnh phúc hay khốn nạn đời đời là do khi người ta có ở trong tình trạng tội hay không. Biết hết các điều ấy, thế mà chẳng tìm cho mình những phương liệu làm cho mình được chết lành, thì thật là điên cuồng và dại dột biết chừng nào!

 

            Lạy Đức Chúa Thánh Thần, xin soi sáng trí lòng con, và ban thêm sức mạnh để từ nay cho đến giờ lâm chung, con được giữ nghĩa cùng Chúa luôn mãi. Lạy Chúa là Đấng tốt lành vô cùng, con biết khi con phạm tội, thì con xúc phạm đến Chúa, vậy con ăn năn đau đớn vì đã làm mất lòng người. Xin cho con được đem hết lòng trí, để chỉ biết kính mến Chúa trên hết mọi sự.

 

III. Kết cục đời người ta, dù là kẻ giàu hay người nghèo, dù là kẻ sang hay người hèn, cũng đều chỉ là một cái xác chết, một cái mộ, sau hết là sự tan rữa ra tro bụi. Chẳng có ai, dù quyền cao chức trọng đến đâu, mà không bị cái chết đẩy vào chốn quên lãng. 

 

           Vậy phúc cho kẻ làm con Chúa ở đời này, kẻ biết lấy sự kính mến Chúa làm phương sách giúp mình đạt được hạnh phúc thanh nhàn đời đời.

 

            Lạy Đức Chúa Giêsu, con ăn năn thống hối, vì từ xưa đến nay đã khinh thường lòng Chúa yêu thương con. Từ bây giờ con chỉ ước ao kính mến Chúa trên hết mọi sự, và không ước ao gì khác, vì chỉ một mình Chúa là Đấng con kính mến, và là nguồn mạch mọi sự lành cho con. Kính mến Chúa, kính mến Chúa luôn mãi ở đời này, và đời sau, đó là hạnh phúc độc nhất mà con ước ao và cầu xin. Cậy vì công nghiệp Chúa chịu chết, xin ban cho con được ơn bền đỗ đến cùng.

 

           Lạy Đức Bà Maria Mẹ Chúa Trời, con hy vọng và cậy trông mọi sự nơi Mẹ.

bottom of page