top of page

ĐƯỜNG RỖI LINH HỒN: Bài thứ hai mươi chín- Sự Khờ Dại Của Kẻ Tội Lỗi

 

I. Các thánh cố gắng nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô trong mầu nhiệm tự hủy của Người. Các ngài đã từ bỏ chức quyền, của cải, danh vọng và những sự vui sướng xác thịt. Các ngài sống khó nghèo, hy sinh ý riêng, và chịu mọi đau khổ vì lòng mến Chúa. Kẻ tội lỗi thấy thế thì cho các ngài là những người điên khùng. Nhưng vào ngày Chung thẩm, những kẻ ấy sẽ tỏ nhậ ra là chúng lầm. Chính chúng mới là những kẻ điên cuồng, khờ dại. Ngày ấy chúng sẽ kêu lên: Người đó, ta đã từng cười nhạo. Ta ngu xuẩn biết bao khi coi họ là đồ ghê tởm, coi lối sống của họ là điên rồ, và cái chết của họ là nhục nhã" (Kn 5,4).


            Quả thật, không có gì là điên cuồng, khờ dại cho bẳng việc sống mà bỏ Chúa, vì ăn ở như thế thì thật là bất hạnh ở đời này, và đời sau lại càng phải chịu khốn nạn hơn nữa, trong lửa Hỏa ngục đời đời.


            Lạy Chúa, vậy con không đợi đến ngày phán xét mới hối cải, ăn năn và xưng thú tội, con không đợi khi đó mới nhận ra con là kẻ điên cuồng, khờ dại. Nhưng ngay bây giờ, con sấp mình trước Nhan Chúa và xưng nhận rằng: Con đã ăn ở điên dại, và tội lỗi đã xúc phạm đến Chúa là Đấng cao cả tuyệt đối: "Lạy Cha, con không đáng gọi là con Cha nữa" (Lc 15,19). Tội lỗi khiến con trở nên rất bất xứng, không đáng được làm con của Chúa. Nhưng nhờ tình Chúa yêu thương, và nhờ Máu Thánh Chúa đã đổ ra cho con, con trông được ơn Chúa thứ tha cho. Lạy Chúa Giêsu, con hối lỗi vì đã khinh dể Chúa. Từ nay con xin kính mến Chúa trên hết mọi sự.

 

           Thật khốn nạn thay những kẻ mê đàng tội lỗi, vì tội đã làm cho trí khôn chúng ra mù tối, không thấy đường ngay lẽ phải.

           Thật vậy, kẻ bán công danh sự nghiệp to lớn của mình mà mua lấy một chút vui thỏa xác thịt, thì thật là dại dột chừng nào! Cũng thế, kẻ chối bỏ Nước Thiên đàng, chối bỏ ơn Chúa, đi tìm một chút khoái lạc, vật chất, thỏa tính hiếu kỳ, thì kẻ đó khôn sao được? Kẻ có tội là kẻ luôn bị chìm đắm trong u mê. Họ chỉ nghĩ đến cuộc đời hiện tại, với những xa hoa phù phiếm và giả trá chóng qua này. Chẳng hề nghĩ đến tương lai, chẳng hề quan tâm đến cái hậu kết của đời mình là được sống vĩnh cửa, hay phải hư mất trong Hỏa ngục đời đời.

 

            Ôi, thân lạy Chúa, xin đừng để con sống mù tối, và chìm đắm trong tội lỗi, theo những khuynh hướng xấu xa, mà khinh dể Chúa là Đấng tội lỗi, theo những khuynh hướng xấu xa, mà khinh dể Chúa là Đấng tốt lành vô cùng. Xin Chúa giúp con biết chê ghét các tội lỗi con đã phạm, và cho con biết kính mến Chúa trên hết mọi sự.

III. Có ngày, những kẻ mê theo đàng tội lỗi sẽ phải khóc lóc thảm thiết vì đã ăn ở điên cuồng dại dột. Ngày ấy chính là ngày cuối cùng của đời họ. Họ không còn thời giờ mà cứu lấy mình khỏi cảnh khốn nạn nữa, vì tất cả tính kêu ngạo, tất cả những đam mê, khoái lạc trần thế... giờ chẳng sinh ích gì cho họ nữa! Mọi sự ấy đều qua đi như cái bóng, như tin đồn thoáng qua (x. Kn 6,9). Lúc ấy dữ mới hối tiếc. Hết mọi sự vui sướng khoái lạc đã qua đi tựa ảo huyền vậy; và thay vì những hạnh phúc trần gian, thì giờ chúng chỉ còn có những hình khổ phải chịu, và phải khóc than cho đến đời đời.

 

            Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con, vì con đã vô ơn bạc nghĩa, và đã xa lìa Chúa. Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ và thương cứu vớt con. Lạy Chúa là Đấng con kính mến, con xin hết lòng kính mến Chúa, và dốc lòng chê ghét các tội đã xúc phạm đến Chúa. Xin Chúa hãy tha thứ và quên xóa những tội con đã phạm. Xin Chúa thêm sức mạnh cho con mỗi khi con yếu đuối, và gặp những thử thách, để con lướt thắng được mọi sự dữ, sự tội và làm đẹp lòng Chúa luôn mãi.

            Lạy Đức Bà Maria, Mẹ Chúa Trời, con trông cậy nơi Mẹ.

bottom of page