top of page

Bài thứ hai mươi bảy- Của Cải Thế Gian-Phù Vân Giả Trá

 

I. "Các ngươi là những kẻ không biết số phận ngày mai sẽ ra sao! Vì các ngươi chẳng qua là chút khỏi, trong chốc lát hiện đó, rồi lại biến đó!" (Gc 4,14).


           Những hơi nước từ đất bốc lên, bay trên không gặp ánh sáng mặt trời chiếu vào, đôi khi trông đẹp đẽ thật. Nhưng một cơn gió thoáng nhẹ bay qua, nó liền tan đi, và biến mất. Đó cũng chính là hình ảnh của vinh hoa phú quý ở thế gian. Vị vương tướng nọ, hôm nay còn quyền cao chức trọng, được mọi người kính phục đến tột bậc. Nhưng ngày mai lăn ra chết, thì chỉ thấy những kẻ coi thường khi dể mắng nhiếc. Chức quyền, của cải, vui sướng, hết thảy cùng với chủ nó, cũng bị tiêu diệt.


            Ôi lạy Chúa, xin ban cho con biết Chúa là Đấng quý trọng chừng nào, để con kính mến Chúa và chỉ một mình Chúa mà thôi!

 

II. Cái chết tước đoạt tất cả, không để lại cho người ta một chút gì cả. Người phú hộ kia đã chết, người ta khiêng ra khỏi lầu son, gác vàng, mà chôn chặt dưới lòng đất. Còn cảnh tượng nào buồn thảm cho bằng cảnh tượng này. Lầu son kia, không bao giờ ông ta trở lại đó nữa. Vàng bạc, của cải, ruộng nương của ông ta, người khác sẽ đến chiếm lấy. Con cái cùng các tớ trai, tớ gái theo nhau đến mồ, rồi bỏ chủ dưới lòng đất làm của nuôi dòi bọ. Nào những kẻ xưa kia luồn cúi, tâng bốc, a dua nịnh bợ, bây giờ họ ở đâu?


          Hôm qua ông ra lệnh thì kẻ vâng người dạ thi hành tăm tắp; nhưng nay không còn ai tuân lệnh ông nữa.


         Ôi, lạy Chúa tốt lành vô cùng, con thật khốn nạn chừng nào, vì đã bao nhiêu năm trời theo đuổi các thứ phù vân thế tục, mà xa lánh Chúa. Lạy Chúa, từ nay con xin nhận Chúa là nguồn châu báu và kính mến Chúa độc nhất đời con!

 

III. "Tại sao tro bụi mà lại kiêu căng?" (Hc 10,9).


         Chúa phán rằng: "Hỡi loài người, không bao lâu ngươi trở về tro bụi. Ngươi biết thế, vậy hãy nghĩ xem, ngươi phải dùng lòng trí, và sự khôn ngoan để làm gì?


          Không bao lâu sự chết sẽ tước đoạt mọi sự ngươi có, và ngươi phải ra khỏi thế gian này, rồi sẽ phải chịu phán xét về các việc làm khi còn sống. Nếu bấy giờ ngươi đang mắc tội trọng thì cuộc sống đời đời ngươi sẽ ra sao?


          Ôi lạy Chúa, con ngợi khen Chúa! Chúa đã chỉ dạy, là vì Ngài muốn cứu lấy con. Vậy, lạy Chúa, xin hãy khấng tỏ lòng thương xót của Người. Chúa đã hứa tha thứ cho kẻ có tội biết đem lòng ăn năn hối cải. Vậy con hết lòng ăn năn đau đớn, xin Chúa tha thứ cho con. Chúa cũng hứa thương yêu kẻ kính mến Ngài. Vậy con xin được kính mến Chúa trên hết mọi sự; xin Chúa hãy xót thương con, và đừng bỏ rơi con như tội con đáng phải chịu.

 

           Lạy Đức Bà Maria là Đấng hay bầu cử, Mẹ rất quyền thế và hằng cứu giúp người ta. Điều đó giục lòng con cậy trông Mẹ.

bottom of page