top of page

Bài thứ hai mươi: Chúa Chờ Đợi, Nhưng Không Chờ Đợi Mãi

 

 

I. Chúa càng thương ta, ta càng phải kính sợ Chúa kẻo lạm dụng lòng thương xót của Người. Vì nếu ta không đáp trả xứng đáng tình thương của Chúa đã dành cho ta thì giờ phán xét đến, đây sẽ là lời được thi hành cho ta: "Chính Ta trả thù báo oán, vào thời chân chúng trợt nhào, vì gần rồi ngày táng tận, hậu vận dành cho chúng sầm sập đến mau" (Tl 32,35).

            Lạy Chúa, con cám ơn Chúa vì biết bao lần con ăn ở thất tín mà Chúa vẫn không nỡ bỏ con. Con đã lạm dụng quá đáng lòng nhẫn nhục của Chúa. Xin Chúa cho con cảm nhận được tội lỗi con đáng ghét chừng nào! Xin cho con biết ăn năn đau đớn vì đã xúc phạm đến Chúa. Con xin dốc lòng hối cải quay về với Chúa, từ nay con không dám lạm dụng lòng nhẫn nại của Chúa nữa.

 

II. "Ta cứ phạm tội, sau đó đi xưng tội là khỏi". Đó là lời ma quỷ thường dùng để lôi kéo người ta xuống Hỏa ngục. Biết bao người đang phải rên rỉ, khóc lóc vì đã nghe theo lời đó. Phần Chúa, quả thật Chúa khoan dung, giàu lòng thương xót và hay tha thứ như lời ngôn sứ Isaia loan báo: "Giavê chờ đợi để gia ân cho các ngươi" (Is 30,18). Nhưng nếu cứ dấn sâu vào con đường tội lỗi, mà không lợi dụng cơ hội để ăn năn sám hối thì Chúa tất sẽ không chờ đợi nữa và cứ theo họa phúc mà luận phạt.

 

           Lạy Chúa, xin Chúa tha thứ cho con. Con biết con đã sỉ nhục Chúa quá nhiều rồi! Con biết thật Chúa không thể làm ngơ trước tội lỗi con được nữa. Con không muốn vấp phạm đến Chúa nữa. Con hối hận và đau đớn vì tội lỗi của con. Con muốn được hối cải và quay về với Chúa. Từ nay con không dám lạm dụng lòng nhẫn nại của Chúa nữa.

 

III. "Nào đối với vườn nho của tôi, có gì phải làm nữa mà tôi đã không làm" (Is 5,4). Chúa đã thương ta, và không còn tình thương nào mà Chúa không ban cho ta. Chúa mời gọi ta, Chúa soi sáng ta, Chúa tha thứ cho ta. Qua Chúa Giêsu, còn cách gì Chúa có thể làm hơn cho ta được nữa? Vì thế, ca ngợi lòng Chúa thương xót phải là điệp khúc ta không ngừng dâng lên Chúa. Và lời ca hay nhất là ta phải biết mở lòng ra đón nhận lấy tình yêu và ân huệ của Chúa, từ đó quay trở về với Người. Vì nếu không đón nhận Chúa tức là ta đã phản nghịch cùng Người. Như thế ơn cứu độ của Chúa bất lực, vô hiệu quả đối với bản thân ta, và ta phải lãnh nhận hậu quả của việc cứng tin này.

 

          "Ngươi hãy trở lại cùng Chúa là Thiên Chúa ngươi". Lạy Chúa Cứu Thế, con đã nghe thấy tiếng Chúa mời gọi con về lại với Chúa. Lạy Chúa là Chúa đời con, bây giờ con gớm ghét và nhờm tởm tội lỗi, vì chúng làm con phải mất Chúa. Con không muốn làm cực lòng Chúa nữa. Xin Chúa ban Thánh Thần xuống trên con, để con biết thành tâm trở lại với Chúa. Xin ban cho con được kính mến Chúa và được bền đỗ trong ơn nghía của Chúa.

 

           Lạy Mẹ Maria Vô nhiễm thai là Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin Mẹ bênh vực và phụ hộ cho con luôn. 

 

 

bottom of page