top of page

ĐƯỜNG RỖI LINH HỒN: Bài thứ bốn mươi mốt- Phán Xét Riêng

 

 

I. Ngay chính lúc kẻ liệt vừa tắt hơi, linh hồn liền chịu phán xét trước tòa Chúa, chính nơi thân xác nằm bất động, Chúa là Quan Án, Người sẽ xử và tuyên án thưởng hay phạt.

 

          Theo thánh Phaolô: "Vì những ai Người đã biết đến từ trước, thì Người cũng đã tiền định cho họ được nên đồng hình đồng dạng với hình ảnh Con của Người, để Ngài nên trưởng tử giữa một đoàn em đông đúc. Còn những ai Người đã tiền định, thì Người cũng đã kêu gọi: và những ai Người đã kêu gọi, thì Người cũng đã giải án tuyên công; những ai Người đã giải án tuyên công , thì Người cũng đã tôn vinh" (Rm 8,29-30). Vậy, nếu ta muốn được vinh hiển đời đời, thì phải sống như Đức Giêsu. Bởi đó, thánh Phêrô khi nói về sự phán xét, đã nói rất phải lẽ rằng: "Nếu người công chính còn khó cứu độ, thì người vô đạo, kẻ tội lỗi sẽ ở đâu? Vì vậy, những ai chịu khổ theo ý của Thiên Chúa, hãy phó mạng sống mình cho Đấng Tạo Hóa trung thành, và cứ làm điều thiện" (1 Pr 4,18-19).

 

           Ôi, lạy Chúa Giêsu, con sẽ ra sao, vì con sống khác hẳn Chúa? Nhưng cuộc tử nạn của Chúa làm cho con được trông cậy Chúa. Dù con tội lỗi đến đâu, Chúa cũng có thể làm cho con ăn năn trở lại. Vậy con trông cậy Chúa là Đấng nhân lành sẽ ban cho con nên thánh. 

 

II. Xưa kia, đấng đáng kính Ludovico du Pont khi nghĩ đến sự chết, phán xét, và phải thưa với Chúa hết các việc lành, dữ đã làm suốt đời thì run sợ quá, đến nỗi cả phòng ngài ở cũng chuyển động. 

 

           Ta cũng vậy, khi nhớ đến phán xét riêng, ta cũng hãy run sợ và đừng bỏ qua việc nào giúp làm trọn lời Chúa truyền rằng: "Hãy tìm kiếm Chúa, khi Người còn cho gặp, hãy kêu khấn Người, lúc Người còn ở gần bên" (Is 55,6) Nếu đến giờ chết mà ta đang mắc tội trọng, thì khó tìm thấy Chúa lắm. Vậy ta hãy sẵn sàng, ăn năn tội ngay, hết lòng kính mến Chúa mà tìm Người ngay từ bây giờ.

 

          Lạy Chúa, con hết lòng đau đớn, vì đã khinh dễ Chúa. Giờ đây con xin thờ lạy và kính mến Chúa trên hết mọi sự.

III. "Tôi có làm gì khi Thiên Chúa trỗi dậy? Và khi Người tra hỏi tôi sẽ trả lời sao?" (G 31,14)

 

           Đó là  lời ông Giob đã nói. Phần tôi cũng vậy, tôi tự hỏi mình rằng: Chúa đã thương yêu và mời gọi tôi nhiều lần, mà tôi khước từ, không đáp trả thì đến ngày phán xét, tôi sẽ thưa cùng Người thế nào?

 

           Lạy Chúa, con không muốn chống lại thánh ý Chúa, đối xử tệ bạc với Chúa nữa. Con đã làm sỉ nhục Chúa quá nhiều. Biết bao lần con đã xung công nộp Chúa. Nhưng Chúa đã đổ hết Máu mình ra rửa sạch mọi tội lỗi. Lạy Chúa, xin hãy thương con là kẻ Người đã cứu chuộc. Lạy Chúa cao cả tuyệt đối, con hối hận vì đã xúc phạm đến Chúa, từ nay con xin kính mến Chúa hết lòng, xin Chúa hãy thương con.

 

          Lạy Đức Maria là Mẹ nhân lành, xin đừng bỏ con.

bottom of page