top of page

ĐƯỜNG RỖI LINH HỒN: Bài thứ bốn mươi- Chúa Để Kẻ Cứng Lòng Chết Trong Tội

 

 

I. Không có hình phạt nào nặng bằng hình phạt mà Chúa dành cho kẻ có tội, không chịu trở về, đó là để cho chúng được chết trong tội. Ông Bellarminnois: Phải, Chúa lấy chính tội làm hình phạt cho kẻ có tội. Chẳng có hình phạt nào đáng sợ bằng hình phạt ấy".

 

          Lạy Chúa Giêsu, con cám ơn Chúa vì đã không phạt con phải chết đang khi mắc tội trọng, và nhất là đã không để con lún sâu vào trong tội lỗi. Nếu như Chúa không níu kéo con lại, thì không biết bây giờ con đã lún sâu như thế nào trong sự hư đốn, sự xấu xa. Lạy Đấng Cứu Chuộc, xin cứu con khỏi vòng tội lỗi, xin đừng bỏ con bao giờ.

 

II. "Tôi sắp làm gì cho vườn nho của tôi cất đi rào giậu để chăn nuôi. Đập hỏng tường đi, làm đồng  cỏ" (Is 5,5). Khi chủ vườn, phá bỏ hàng rào, để ngỏ cổng, để từ nay ai muốn ra vào tùy ý. Đó là dấu, người chủ cho vườn nho của mình là hư hỏng và bỏ nó đi.

 

         Khi linh hồn nào cố tình bỏ Chúa, Người cũng làm như vậy. Người phá rào nghĩa là không ban ơn soi sáng, không dạy bảo và để linh hồn ấy ở lì trong tội là không còn biết sợ hãi gì nữa. Từ nay nó ra mù tối, bị các nết xấu ràng buộc, không còn biết phải trái gì nữa. Họ khinh thường ơn Chúa, phúc Thiên đàng, lời dạy bảo, lời trách mắng và ngay cả hình phạt đời sau cũng không còn sức lôi kéo họ trở về. Cứ như vậy họ lún sâu vào con đường tội lỗi. Để rồi cuối cùng, họ phải vào nơi khóc lóc và nghiến răng. "Gian ác tới, xúc phạm cũng tới, với khinh dể, ô nhục" (Cn 18,3).

 

          Lạy Chúa, con xứng đáng bị phạt như vậy, vì biết bao lần Chúa đã soi sáng, đã kêu gọi con trở về. Vậy mà con cứ làm ngơ trước lời mời gọi đầy yêu thương của Chúa. Con nhận ra rằng: Chúa không nỡ bỏ con. Lạy Chúa, con yêu mến Chúa, con xin phó thác đời con cho Chúa.

 

III. "Chúng tôi đã cố chữa lành Babel, nhưng nó không lành, nhưng nó không lành! Thôi kệ nó, ai về quê nấy. Vì án của nó đã dựng thấu trời và bốc cao lên đến tầng mây" (Gr 51,9).

 

          Thầy thuốc lo lắng cho con bệnh, truyền cho nó phải uống thuốc, và quở trách khi nó không kiêng giữ cẩn thận. Nhưng nếu con bệnh không chịu nghe để bệnh tình càng một nguy kịch, thì thầy thuốc sẽ không đến với nó nữa.

 

          Thiên Chúa cũng đối xử với kẻ cố tình đi đàng tội lỗi như thế. Tiếng Chúa kêu gọi nó ngày  một thưa. Người cũng ít ban ơn cần cho nó, tức là ơn đủ cho kẻ khác rỗi linh hồn, nhưng đối với kẻ tội lỗi thì hầu như không đủ. Bởi vì: Trí khôn nó đã ra u tối, lòng nó đã ra chai cứng, thói quen xấu đã in xâu trong nó, bấy nhiêu sự làm cho nó hình như không thể cứu linh hồn mình được nữa.

 

          Lạy Chúa, con đang nghe Chúa nói với con, kêu gọi con ăn năn trở về, lẽ nào con lại không yêu mến Chúa. Lạy Chúa, nhất định con không bao giờ bỏ Chúa nữa, con yêu mến Chúa, con cảm thấy hổ thẹn vì đã xúc phạm tới Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa, là nhờ Máu châu báu Chúa đã đổ ra, con hy vọng sẽ được ơn yêu mến Chúa mãi mãi. Xin đừng để con lìa xa Chúa nữa. 

bottom of page