top of page

ĐƯỜNG RỖI LINH HỒN: Bài thứ ba mươi tám- Chúa Muốn Mọi Người Được Ơn Cứu Độ

 

 

I. Chúa muốn cứu hết mọi người chúng ta. Thánh Phaolô quả quyết rằng: "Người muốn cho mọi người được cứu thoát và nhìn biết sự thật" (1 Tm 2,4). Còn thánh Phêrô cũng dạy rằng: "Chúa không trì hoãn những điều đã hứa, như có kẻ cho đó là trì hoãn, nhưng Ngài kiên nhẫn đối với anh em, không muốn ai phải hư đi, nhưng là hết thảy có phương hối cải" (Zp 2,9).

           Con Thiên Chúa đã bỏ trời xuống thế, sống kiếp phàm trần, với 30 năm sống ẩn dật tại Nagiareth, chịu muôn nỗi khổ cực, sau cùng đã chịu chết trên thập giá. Ngài chấp nhận những điều đó là để cứu độ ta. Vậy mà ta lại cứ muốn hư đi.

            Lạy Chúa, Chúa đã hiến đời mình để cứu độ chúng con, bao nhiêu năm qua con đã để cho thời gian trôi đi hoang phí, cũng như bây giờ, con vẫn chưa làm được gì để cứu lấy mình cả. Thật con như cây gỗ xấu, đáng bị chặt ném vào lửa. Nhưng Chúa không muốn để con hư đi. Chúa muốn con trở về cùng Chúa hầu lãnh lấy sự sống đời đời. Vì chính Chúa đã phán: "Ta không muốn kẻ xấu phải chết, mà muốn kẻ xấu bỏ đường tà nó theo mà trở lại, mà được sống" (Ed 33,11).

            Lạy Chúa, con xin từ bỏ mọi sự và sấp mình dưới chân Chúa! Con yêu mến Chúa, con ăn năn vì đã xúc phạm tới Chúa. Xin Chúa hãy nhận lấy con và đừng để con rời xa Chúa nữa. 

 

II. Để  được  rỗi linh hồn, không còn phương thế nào mà các thánh không sử dụng. Biết bao vị công hầu khanh tướng đã dày đạp phú quý, vinh hoa dưới chân. Biết bao đế vương đã bỏ ngai vàng bệ ngọc, vào ẩn mình trong chốn tu viện. Biết bao thiếu niên đã lìa bỏ quê hương, cha mẹ, bạn bè vào nơi rừng xanh sống một cuộc đời ẩn dật. Biết bao vị tử đạo đã vui lòng cúi đầu để cho lý hình hành quyết. Còn biết bao nhiêu người khác nữa, đã chấp nhận từ bỏ mọi sự để theo Đức Kitô. Tất cả chỉ vì phần rỗi của mình cũng như của anh em. Còn phần ta, ta đã làm gì để cứu lấy linh hồn mình?

             Than ôi! Cái chết đang kề sau lưng mà ta không biết. Lạy Chúa, con không muốn sống xa Chúa nữa. Con không muốn mình chết đang khi mắc tội trọng, đang lúc mất nghĩa cùng Chúa. xin hãy phù hộ, giúp sức cho con biết luôn sẵn sàng, để giờ chết đến, con có thể bình an ra đi.
 

III. Chúa muốn ta được rỗi linh hồn đến độ Người chẳng từ chối ta ơn gì. Trước tiên, Người cho ta được sinh ra giữa lòng Hội Thánh, tha thứ cho ta mỗi khi ta phạm tội. Người ban ơn soi sáng, mở lòng, mở trí cho ta mỗi khi ta tham dự thánh lễ, nguyện ngắm, rước lễ, trong các kỳ tĩnh tâm... Trong các dịp ấy, biết bao lần, Người kêu mời ta yêu mến Người.

            Vì sao Chúa đã ban cho ta những ân huệ đó? Không phải là vì muốn ta nên thánh ư?

             Lạy Chúa, không biết khi nào con mới dứt bỏ được thế gian, mà dâng trót mình cho 
Chúa! Lạy Chúa, này con đây, xin Chúa phán. Con xin tuân theo thánh ý Chúa. Con muốn làm mọi việc cho Chúa, cảm tạ Chúa đã thương con. Con xin dâng mình con cho Chúa, xin hãy nhận lấy con, đừng khinh chê tấm lòng thành con dâng cho Chúa. Trước kia con đã từng khinh man Chúa. Nhưng lạy Chúa là Đấng con yêu mến, là phần gia nghiệp của con, con yêu mến Chúa, xin hãy dủ lòng thương con.

 

                                               Lạy Mẹ Maria, con xin phó thác đời con cho Mẹ.

bottom of page