top of page

ĐƯỜNG RỖI LINH HỒN: Bài thứ ba mươi sáu- Người Có Tội Thì Sống Bất An

 

 

I. Chúa phán: "Không có bình an cho kẻ ác nhân" (Is 48,22).

 

           Muốn cám dỗ con người, ma quỷ thường làm cho chúng tưởng rằng: Khi chúng sống theo những đam mê xác thịt, hờn giận, báo thù và làm những việc lỗi phép công bằng, thì chúng sẽ được hạnh phúc và bình an. Nhưng điều ấy đã không bao giờ xảy ra. Bởi vì sau khi phạm tội, chẳng những người có tội không được bình an, hạnh phúc mà lại càng bối rối hơn trước.

 

         Chỉ có các loài vật Chúa dựng nên, chỉ là để cho chúng sống ở đời này, thì gặp thấy hạnh phúc trong các sự vui sướng ở đời này mà thôi. Còn loài người, Chúa dựng nên là để cho hưởng Nhan Chúa, thì các sự vui sướng ở thế gian này không bao giờ làm cho họ thỏa mãn được. Chỉ có một mình Chúa mới có thể làm cho họ được thỏa mãn mà thôi.

 

           Quả thế, lạy Chúa, những sự khoái lạc con hưởng mà vấp phạm tới Chúa, nào có làm cho con được thỏa mãn gì đâu. Trái lại, đó chỉ là những nỗi cay đắng, âu sầu. Tuy nhiên, không phải là những nỗi cay đắng mà con phải chịu khiến con đau đớn, nhưng là vì con đã xúc phạm tới chúa là Đấng đã yêu thương con.

 

II. "Còn ác nhân, chúng sẽ như biển động, không thể lặng yên và sống nước văng lên váng bùn" (Is 57,20).

 

            Linh hồn mất nghĩa cùng Chúa cũng giống như mặt biển lúc gặp giông bão, hết làn sóng này lại có làn sóng khác tiếp ngay. Mỗi làn sóng ấy là những nỗi âu sầu, khốn khổ mà kẻ mất nghĩa cùng Chúa phải chịu.

 

            Nên nhớ rằng: Không phải mọi việc đều xảy ra đúng theo ý muốn của ta. Người có lòng kính mến Chúa là người chấp nhận sự trái ý đó. Chính khi tuân theo thánh ý Chúa như vậy, họ sẽ được bình an.

 

           Trái lại, kẻ có tội, làm nghịch cùng Chúa, không theo thánh ý Người, thì sự bình an chẳng bao giờ đến được với họ. Họ luôn nơm nớp lo sợ, đi đâu cũng sợ Chúa báo thù: "Quân gian ác chạy trốn khi chẳn ai theo đuổi. Người công chính vững tâm như sư tử con" (Cn 28,1). Kẻ đuổi bắt không phải là ai khác, mà là chính tội lỗi người đó đã phạm. Chính tội lỗi đã làm cho lương tâm họ luôn bị cắn rứt, tinh thần luôn bị bất an. Có gì khổ sở cho bằng, một người luôn ở trong trạng thái sợ hãi.

 

            Lạy Chúa, con ăn năn vì đã bỏ Chúa nhiều lần, xin tha thứ cho con và đừng để con lại mất nghĩa cùng Chúa nữa.

 

III. "Hãy vui khoái nơi Giavê và Người sẽ cho như lòng ngươi sở nguyện" (Tv 36,4).

 

          Ôi con người, tại sao ngươi lại cứ phải chạy đây đó để tìm hạnh phúc cho mình? Hãy tìm Chúa, Người sẽ làm cho ngươi được thỏa mãn mọi sự. Thánh Augustinô nói rằng: "Phải, hãy tìm một của báu gồm hết mọi của báu khác". Thánh Phanxicô khó khăn là một gương mẫu cho ta. Ngài đã bỏ hết mọi sự, để được kết hợp với Chúa cách đặt biệt, nên ngài đã được Thiên Chúa thưởng công, là được nếm cảm hạnh phúc Nước Trời ngay khi còn tại thế. Miệng ngài không ngớt tung hô lời này: "Chúa là Chúa con và là mọi sự của con".

 

          Vậy phúc cho ai bỏ mọi sự vì Chúa, ở nơi Chúa người ấy sẽ được mọi sự.

 

          Lạy Chúa Giêsu, con thật đáng Chúa bỏ, nhưng Chúa đã không bỏ mà lại còn ban cho con ơn tha thứ, và ơn được yêu mến Chúa. Vậy giờ đây con xin trở về với Chúa, ăn năn vì những lỗi lầm con đã xúc phạm tới Chúa. Chúa đã yêu thương con ngay cả khi con phạm tội, cả lúc con bỏ Chúa. Thì xin cho con được yêu mến Chúa trên hết mọi sự, hơn cả chính mình con. Xin ban cho con được giữ nghĩa cùng Chúa, cho con biết tuân theo thánh ý Chúa trong mọi sự.

 

          Lạy Mẹ Maria là Mẹ nhân lành, xin thương con là kẻ tội lỗi.

bottom of page