top of page

ĐƯỜNG RỖI LINH HỒN: Bài thứ ba mươi mốt- Việc Trọng Đại Của Ta Là Rỗi Linh Hồn

 

I. Ở đời này, việc quan trọng và cần thiết hơn cả là việc rỗi linh hồn, thế mà ít ai để ý tới điều đó.

 

          Thường thường, muốn được việc gì, người ta lo tìm phương tìm kế, chẳng còn cách nào mà người ta không dùng tới, để đạt cho được mục đích của mình. Đôi hi quên cả ăn, quên cả ngủ.

 

           Thế còn việc rỗi linh hồn thì sao? Tuyệt nhiên người ta không làm gì hết. Nói đúng hơn, họ có làm đấy, nhưng là làm lấy lệ làm cho xong, đôi khi còn làm cho linh hồn hư đi nữa. Họ coi Thiên đàng, Hỏa ngục, sự sống đời đời như những chuyện tầm phào, man trá, không phải là những chân lý buộc phải tìm.

 

            Lạy Chúa, xin soi sáng cho con, để từ nay con luôn đi trong ánh sáng của Chúa. 

 

II. Thấy nhà dột nát, người ta vội vàng sửa chữa; mất của, người ta lo tìm kiếm. Thế nhưng, mất linh hồn, bỏ ơn Chúa, thì người ta vẫn cứ ăn ngon ngũ kỹ, coi như không có chuyện gì xảy ra cả. Đối với của đời này, người ta lo tìm kiếm. Còn về phần rỗi thì tuyệt nhiên họ không thèm nghĩ tới. Anh em nghe nói rằng: "Phúc cho kẻ  bỏ mọi sự vì Chúa, thế mà anh em vẫn cứ ham mê của cải thế gian này".

 

            Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chịu chết để cứu độ con. Thế mà con chẳng xem trọng ơn Chúa, khinh thường, bỏ qua những sự tốt lành ấy để được những sự hèn hạ chóng qua của thế gian này. Lạy Chúa, con ăn năn vì đã xúc phạm tới Chúa. Từ nay con chỉ một lòng kính mến Chúa là Đấng đáng kính mến vô cùng.

 

III. Vì muốn cứu độ ta, Chúa Kitô đã chịu chết. Vì thấy ta được nghĩa cùng Chúa nên ma quỷ tức giận, ghen ghét. Vậy ta đã làm gì để cứu lấy mình? Tuyệt nhiên không làm gì cả.

 

           Thánh Philipphê Nêri nói rằng: "Kẻ không lo cứu lấy linh hồn mình, thật là điên cuồng và đồ dại".

 

            Vậy ta hãy giục lòng tin. Hãy tin thật sau cuộc đời ngắn ngủi, chóng qua này, còn có một cuộc sống khác đang chờ đợi ta: đó là cuộc sống hoặc chết đời đời. "Sống chết đôi ngả trước mặt con người. Ai thích gì sẽ được ban cho" (Hc 15,17).

 

             Vậy ta hãy tự do lựa chọn, nhưng chớ chọn điều mai này phải hối hận.

 

            Lạy chúa, con biết khi con vấp phạm và bỏ Chúa để tìm cho mình những sự thế gian này, thì làm mất lòng Chúa. Con hối hận vì đã xúc phạm tới Chúa. Xin đừng chấp tội con, nhưng dủ lòng tha thứ. Lạy Chúa, con yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Từ nay con thà mất mọi sự còn hơn mất ơn Chúa. Vì thương yêu Chúa đã chịu chết vì con, thì xin hãy giúp đỡ và đừng bỏ con bao giờ.

 

           Lạy Đức Maria, Mẹ Chúa Trời, xin hãy phù hộ che chở con.

bottom of page