top of page

ĐƯỜNG RỖI LINH HỒN: Bài thứ ba mươi lăm- Linh Hồn Phải Đến Trước Tòa Chúa Mà Chịu Phán Xét

 

 

I. Khi phải ra trước vành móng ngựa, những kẻ có tội thường sợ hãi, đôi khi sợ đến độ mồ hôi toát ra như tắm. Dầu vậy, chúng vẫn trông cậy: trông cậy người ta sẽ không tìm được tang chứng kết tội chúng, hay ít nữa quan tòa sẽ thương mà giảm tội cho chúng. Nhưng cái sợ của can phạm khi phải ra hầu tòa, ở đời này, sánh sao được với cái sợ của những linh hồn tội lỗi khi phải ra trước tòa Đức Giêsu mà chịu phán xét. Chính Đức Giêsu đã từng nói: "Chính Ta là quan án và là kẻ làm chứng".

 

           Ta sẽ chẳng giấu được Chúa điều gì đâu. Bởi vì Người là Cha ta, Người thấu rõ ta từng gang tấc, ngay cả những cử chỉ nhỏ nhất của ta Chúa đều biết rõ. Đến ngày phán xét, Thiên Chúa sẽ xét xử ta về những hành vi ta đã làm, tốt xấu đều phải được bày ra trước mặt Chúa.

 

          Lạy Chúa Giêsu, nếu bây giờ con phải ra trước tòa phán xét của Chúa, thì con cũng bị xét xử một cách thẳng nhặt. Nhưng lúc này đây, con nghe Chúa nói cùng con: Nếu con ăn năn trở về với Chúa, thì Chúa sẽ quên hết các tội của con. "Mọi điều phản nghịch nó đã làm, sẽ được quên đi không còn nhớ đến nữa" (Ed 18,22).

 

II. Theo ý kiến của các đấng tiến sĩ Hội Thánh, thì ngay lúc sinh thì, linh hồn sẽ bị xét xử và số phận của họ sẽ được định đoạt. Nghĩa là họ sẽ được sống đời đời, hay phải chết đời đời.

 

           Nếu chẳng may lúc ấy, linh hồn còn đang mắc tội trọng thì phải thưa với Chúa thế nào đây? Lúc ấy Người sẽ phán với linh hồn thế này: "Ta đã yêu thương ngươi, ban cho ngươi được sống; đã van nài kêu gọi ngươi trở về, cùng ban cho ngươi những phương thế cần thiết để lo việc rỗi linh hồn. Ngươi sử dụng ân ban đó như thế nào?".

 

           Lạy Chúa là Đấng Cứu Chuộc con, Chúa chỉ phạt những kẻ cố tình đi đàng tội lỗi, chứ không phạt những ai yêu mến Chúa, cùng những kẻ đã biết sám hối trở về với Chúa. Con là kẻ có tội, chẳng đáng được Chúa thương. Xin tha thứ cho con trước khi con phải ra trước tòa Chúa.

 

III.   "Hãy sẵn sàng vì vào chính giờ các ngươi không ngờ, thì con người sẽ đến" (Lc 12,40).

 

           Lạy Chúa là Đấng phán xét chí công, chết đoạn, con sẽ phải đến trước mặt Chúa, chính những thương tích của Chúa sẽ xét xử con. Chúa đã yêu thương con quá nhiều, đến nỗi đã hy sinh mạng sống vì con. Chính những hình ảnh ấy đã làm cho con trông cậy. Trông cậy Chúa sẽ tha thứ cho con. Lạy Chúa, vì muốn cứu độ con, Chúa đã hy sinh chịu chết. Xin hãy cứu chữa các tôi tớ Chúa đây là những kẻ đã được Chúa lấy Máu Thánh Chúa mà cứu chuộc. Con đây cũng là một trong số các con chiên Chúa đã đổ Máu Thánh ra cho. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy thương con. Trước kia con đã khinh dể Chúa, thì nay xin cho con được yêu mến chúa trên hết mọi sự. Xin dạy cho con biết yêu Chúa nhiều hơn. Và xin Chúa ban sức mạnh để con làm trọn thánh ý Chúa. Đừng để con lạm dụng lòng nhân lành hay thương xót của Chúa! Chúa đã làm cho lòng con vui sướng, con không thể xa Chúa được nữa, không thể sống mà không yêu mến Chúa.

 

                                 Lạy Mẹ Maria là Mẹ hay thương xót, xin hãy rộng lòng thương con.

 

bottom of page