top of page

ĐƯỜNG RỖI LINH HỒN: Bài thứ ba mươi chín- Giờ Chết Đã Gần

 

I. Thế nào cũng phải chết! Ai nấy đều biết điều đó. Nhưng tiếc thay, người ta lại nghĩ rằng còn lâu lắm mới phải chết, té ra sự chết vẫn là điều người ta ít quan tâm. 

 

            Ta chớ lầm, cuộc đời ta ngắn ngủi lắm, cái chết luôn chờ đợi bên cạnh ta, ta sống trên mặt đất  không được bao năm, có lẽ chóng hơn ta nghĩ. Nên biết rằng, chỉ cần một chút hơi nước, một cơn gió làm cho ngọn cỏ khô héo và chết ngay cơ mà.

 

           Lạy Chúa, khi con mất nghĩa cùng Chúa, Chúa đã không bắt con phải chết bất đắc kỳ tử, là vì Chúa không muốn thấy con phải hư đi. Trái lại, Chúa muốn con yêu mến Người. Vâng lạy Chúa, con ước ao yêu mến Chúa.

 

II. "Ngày đời tôi qua nhanh hơn kẻ chạy đua. Chúng trốn chạy mà không nhìn thấy thạnh phúc" (G 9,25).

           Sự chết cũng vậy, nó đến bất thình lình, nhanh chóng. Ta cứ tưởng tượng nó như một người chạy đua vậy.

 

Phần ta, mỗi ngày cái chết lại tới gần ta hơn. Mỗi bước đi, mỗi cử động, mỗi phút mỗi giây ta lại thích tới gần 

sự chết. Như vậy, nếu ta không sử dụng thời giờ Chúa ban cho, thì tới giờ lâm chung ta sẽ phải hối hận.

 

          Lạy Chúa, nếu như lúc này, người ta đưa tin cho biết, đã đến giờ con phải chết, thì con không biết lấy gì dâng cho Chúa đây? Xin Chúa thương đừng để con lìa xa Chúa nữa. Nhưng xin cho con biết yêu mến Chúa, được  bền đỗ đến cùng theo ơn kêu gọi, và được ơn sám hối mỗi ngày.

 

III. Giờ chết đang đến gần ta, vậy ta cũng phải mau mau làm việc lành phúc đức, đừng trì hoãn nữa. Bởi vì cái chết sẽ là cơ hội cuối cùng mà người ta có thể gặp được Chúa hay không. Nhiều người đã từng nói: Sau này tôi sẽ ăn năn trở lại cũng chưa muộn mà ! Nhưng khổ thay, cái chết đến bất ưng, không ai lường trước được. Và khi giờ chết đến, nếu ta lại là người mất nghĩa cùng Chúa, đã vậy lại không chịu sám hối trở về, thì đương nhiên ta sẽ phải vào Hỏa ngục là nơi ta phải chịu hình khổ đời đời.

 

           Lạy Đấng Cứu Chuộc rất đáng mến yêu, con xin tuân theo thánh ý Chúa trong mọi sự. Chúa đã chết vì tội lỗi con, xin tha thứ cho con, cũng như xưa Chúa đã tha thứ cho người trộm lành biết ăn năn. Lạy Chúa, con ăn năn vì đã xúc phạm đến Chúa. Chúa đã chết cho con và vì con, thế mà con lại coi những sự hèn mạt ở đời này hơn tìn nghĩa Chúa. Xin Chúa hãy giúp sức cho con, để từ nay về sau con luôn biết mến yêu Chúa. Lạy Chúa, con yêu mến Chúa, bây giờ và mãi mãi Chúa sẽ là của báu độc nhất của đời con.

 

 

         Lạy Mẹ Maria, xin đoái thương nhìn đến người tôi tớ hèn mọn này.

 

 

bottom of page