top of page

ĐƯỜNG RỖI LINH HỒN: Bài thứ ba mươi bốn- Chúa Thương Xót Hằng Ra Sức Đem Kẻ Có Tội Trở Lại Cùng Người

 

I. Yavê Thiên Chúa gọi Người mà rằng: "Người ở đâu?". (Kn 3,9)

            Một vị đạo đức cắt nghĩa lời ấy thế này: Đó là lời của người cha đi tìm đứa con bị lạc.

 

          Chúa nhân lành dường bao! Mặc dù Adam đã phạm tội, đã bỏ Chúa cách ngạo mạn, nhưng Chúa đã không; bỏ, lại tìm về với người. Quả vậy, chúa đã gọi Adam: "Hỡi Adam, ngươi ở đâu? Hỡi con, Cha đã lạc mất con, bây giờ Cha đang tìm con khắp nơi".

 

           Hỡi linh hồn tôi, lòng thương ấy chính ngươi đã thấy Chúa tỏ ra cho ngươi. Mỗi lần ngươi 

phạm tội tức là một lần ngươi đã bỏ Chúa. Tuy vậy, Chúa không bỏ ngươi, lại đi tìm ngươi. Ngươi hãy nhớ lại các ơn soi sáng, tiếng lương tâm oán trách, những thúc giục bên trong, những tiếng Chúa gọi ngươi cách thương xót và âu yếm thì rõ.

 

          Lạy Chúa là Đấng đầy lòng xót thương, Chúa đã yêu con quá nhiều, vậy mà con vẫn ăn ở tệ bạc với Chúa như vậy.

 

II. Người cha khi thấy con mình đâm đầu xuống giếng, thì liền vội vàng chạy tới và tìm mọi cách để kéo con lên. Có người cha nào lại không đau đớn khi thấy con mình như vậy. Lạy Chúa, Chúa đã đối xử với con không chỉ như vậy mà còn thế nữa. Con đã đi đàng tội lỗi, lao mình xuống vực xâu của sự tội, nhưng Chúa đã kéo con lên. Thật Chúa đã yêu thương con. Con hy vọng sẽ được hát mừng ngợi khen lòng Chúa hay thương xót cho tới muôn đời.

 

III. Lạy Chúa, con biết Chúa không nỡ từ chối ban ơn tha thứ cho con, vì chính Chúa đã tự muốn ban ơn ấy cho con. Vả lại, nếu con sám hối trở về với Chúa, thì con tin chắc rằng Chúa sẽ đón nhận và ôm con vào lòng. Lạy Chúa, này con đây, con xin trở về cùng Chúa. Lạy Chúa, điều làm cho con cảm động đó là: dù con phạm muôn vàn tội lỗi, nhưng Chúa vẫn yêu thương con. Con xin chừa tội lỗi. Lạy Chúa là Đấng rất tốt lành, chớ gì con chẳng bao giờ làm cho Chúa phải phiền lòng. Con hết lòng ăn năn vì những gì con đã xúc phạm tới Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho con, vì con không muốn làm mất lòng Chúa nữa. Được ơn tha thứ con chưa lấy làm đủ, nhưng con ước ao được yêu mến Chúa nhiều hơn, xin ban cho con ơn đó. Từ nay con xin được bù đắp lại những thiếu sót con đã xúc phạm đến Chúa. Lạy Chúa là Đấng đáng kính mến và là phần gia nghiệp của con, con yêu mến Chúa!

bottom of page