top of page

ĐƯỜNG RỖI LINH HỒN: Bài thứ ba mươi- Những Thương Tích Đức Chúa Giêsu Đã Phải Chịu Khiến Lòng Ta Phải Kính Mến Ngài

 

I. ThánhBônaventura nói: Những vết thương chằng chịt suốt từ đầu tới chân của Chúa Giêsu khiến cho những tấm lòng rất khô khan cũng nên sốt sắng, và những trái tim nguội lạnh cũng cháy bùng lửa kính mến Chúa". Thật vậy, việc suy ngẫm về mầu nhiệm thương khó cả Chúa đối với chúng ta là một việc vô cùng ích lợi cho đời sống thiêng liêng của chúng ta. Nếu ta xác tín rằng Con Thiên Chúa đã chịu khổ nạn đớn đau dường ấy, và cuối cùng đã chịu chết treo khổ nhục trên thập giá là vì Ngài yêu thương ta thì chắc chắn lòng chúng ta sẽ cháy bừng ngọn lửa kính mến Ngài!

 

            Chúa Giêsu đã tự nguyện hy sinh, vui lòng chịu sỉ nhục, chịu đánh đòn, chịu đội mão gai, chịu vác thập giá và chịu chết ô nhục trên thánh giá, bị coi là đồ bị chúc dữ. Ngài đã tự nguyện chịu tất cả những sự khốn khổ cùng cực ấy là vì yêu tôi, vâng, vì yêu chính tôi đây. Thế mà tôi đã ăn ở bội bạc cùng Chúa biết là chừng nào! Bây giờ tôi đã hiểu được điều mà khi xưa thánh Phanxicô đã vừa khóc vừa kêu lên khi đi ngang qua các làng mạc: "Ôi! Lòng thương yêu đã chẳng được kính mến lại"

 

           Lạy Chúa Giêsu! Con đã ăn ở bội bạc cùng Chúa vì đã bao năm qua, con sống mà chẳng hề kính mến Chúa! Bây giờ con quyết không sống theo thói ăn cách ở bội bạc đó với Chúa nữa. Lạy Chúa là Đấng Cứu Chuộc con , con không muốn ăn ở như thế nữa. Từ nay cho đến chết, con luôn ước ao được kính mến Chúa và dâng trót đời sống con cho Chúa. Xin Chúa hãy đoái thương nhận lấy con, và ban ơn trợ giúp con.

 

II. Hội Thánh chỉ cho ta nhìn lên Đức Giêsu chịu chết trên cây thập giá và kêu mời rằng: "Anh em hãy nhìn ngắm hình tược Đức Chúa Giêsu, Ngài thật là Đấng chứa chan lòng yêu thương, kìa Ngài đã phải chết thảm hình, đầu thì rũ xuống, cánh tay giang ra, cạnh sườn thì bị lưỡi đòng đâm thâu qua. Hỡi loài người hãy chiêm ngưỡng Đấng đã chết vì yêu thương ta. Mình Ngài đầy những thương tích. Cánh tay Ngài đang giang rộng để đón ta trở về. Đầu Ngài gục xuống để hôn ta. Cạnh sườn Ngài rộng mở để đưa ta vào chính nguồn suối ân sủng là Trái Tim Ngài".

 

          Lạy Chúa Giêsu là kho tàng nguồn ơn thánh và là gia nghiệp đời con, con ước ao kính mến Chúa. Nếu con chẳng kính mến Chúa là Đấng đã hy sinh chịu chết vì lòng yêu thương con, thì con còn kính mến ai?

III. "Tình yêu của Đức Kitô thúc bách tôi" (2 Cr 5,14).


           Lạy Đấng Cứu Chuộc, vì yêu dấu loài người, Chúa đã hy sinh chịu chết, nhưng loài người đã thờ: tệ bạc và lòng chẳng cháy lên lửa kính mến Chúa! Đó là vì người ta sống mà chẳng suy ngẫm đến cuộc tử nạn Chúa đã phải chịu vì yêu thương họ. Quả vậy, nếu họ hồi tâm suy tưởng đến Chúa, ắt họ không thể sống mà lại không kính mến Chúa. Thánh Phanxicô Salesiô nói rằng: "Biết rõ Đức Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa thật, đã yêu dấu ta đến nỗi bằng lòng chịu chết trên thập giá thì sự nhận biết ấy sẽ thúc đẩy ta phải kính mến Chúa. Sự thúc đẩy đó càng êm ái dịu dàng và thiết tha bao nhiêu thì càng giúp ta mạnh mẽ bấy nhiêu". Khi thánh Phaolô nói rằng: "Lòng Chúa Giêsu thương yêu ta, thúc giục ta kính mến Ngài", thì ngài có ý nói về sự thúc đẩy êm ái thiết tha kia, sự thúc đẩy được sinh ra bởi chính lòng yêu thương cao cả của Chúa Giêsu.

 

           Ôi lạy Chúa đáng kính mến vô cùng, con đã khinh dể Chúa; nhưng nay con xin kính mến Chúa trên hết mọi sự hơn chính mình con. Lạy Chúa, những tội lỗi của con mà Chúa đã phải gánh chịu, đã khiến lòng con đau đớn. Xin Chúa tha thứ cho con, và xin cho con được lòng kính mến Chúa, để từ nay con chỉ ước ao được có Chúa trong đời sống, và được sống cùng Ngài.

 

        Lạy Mẹ Maria là Mẹ con, xin hãy giúp con luôn biết sốt sắng kính mến Chúa Giêsu Con Mẹ.

bottom of page