top of page

VĂN KIỆN: 40 TÔNG THƯ CÁC ĐGH NÓI VỀ KINH MÂN CÔI 

 

Kính thưa:  Quý nam nữ tu sĩ,  cộng đồng dân Chúa thân mến,

 

 

 

 

Hiện nay  nhiều người trong cộng đồng công giáo chúng ta, còn rất thờ ơ với việc đọc kinh Mân Côi và chuỗi hạt Mân Côi.  Chỉ vì chưa hiểu được những sự huyền bí, màu nhiệm, cao siêu của Kinh Mân Côi. Do đó, cần phải đọc các Tông Thư, Tông Sắc của các Đức Giáo Hoàng nói về kinh Mân Côi. Thánh Louis Marie Grignion de Montfort , 1 vị đại Tông Đồ Kinh Mân Côi, đã nói: Đời người công giáo chỉ có 2 vấn đề quan trọng nhất. Đó là :Thánh Thể và Chuỗi hạt Mân Côi. 

 

Ngày 8 tháng 9 năm 1475, theo để nghị của Hoàng Đế Frederich lll  nước Đức, Đức Giáo Hoàng Sixto lV đã chính thức thừa nhận Kinh MC và Hội Mân Côi,  truyền cho cả thế giới công giáo đọc kinh Mân Côi, và gia nhập Hiệp Hội Mân Côi.   Từ đó,  Kinh MC được sự công nhận chính thức của  Hội thánh.  Đồng thời, Ngài ban rất nhiều ơn xá , đại xá, toàn xá  cho những ai siêng năng đọc kinh Mân Côi và gia nhập Hiệp Hội Mân Côi.

 

Do đó, theo Quyết Định ngày 8 tháng 9 năm 1475 của ĐGH Sixto lV, những tổ chức

giáo dân, giáo xứ, giáo phận  thành lập Hội Mân Côi  đều hợp pháp, và được hưởng rất nhiều ơn ích bởi Hội Mân Côi

 

 Sau năm 1475,  có  21 vị Giáo Hoàng, nổi tiếng về lòng sùng kính Đức Mẹ, đã ban hành 40 Tông Thư, Tông Sắc,  đặc biệt để vinh danh chuỗi Mân Côi, và truyền cho giáo dân tích cực đọc kinh Mân Côi hằng ngày. Sau đây là tên 40 Tông Thư, Tông Sắc. Nội dung các Tông Thư này rất dài . Chúng tôi chỉ vắn tắt nói lên ý nghĩa chính.

 

1-Salvatoris Domini. Ban hành ngày 5/3/1572, ĐGH Pio V: ban ơn đại xá, toàn xá cho những ai gia nhập  Hội MC

 

2-Consueverunt Romani Pontifices. Ban hành ngày 15/9/1569, ĐGH Pio V xác định hình thức và nội dung Kinh MC

 

3- Supremi Apostolatus Officio. Ban hành ngày 1/9/1883, ĐGH Leo Xlll, kêu gọi hãy siêng năng lần hạt MC, gia nhập Hội MC.

4- Salutaris ille. Ban hành ngày 24/12/1883, ĐGH Leo Xlll, kêu gọi các nhà thờ Giáo xứ, giáo phận đọc kinh MC mỗi ngày

5- Superiore Anno. Ban hành ngày 30/8/1884,  ĐGH Leo Xlll nói về nguyên tắc đọc kinh MC

 

6- Quod Auctoritate Apostolica. Ban hành ngày 22/12/1885, ĐGH Leo Xlll ban ơn toàn xá cho những ai đọc kinh MC    

7- Vi È Ben Noto. Ban hành ngày 20/9/1887,  ĐGH Leo Xlll, gửi các Giám Mục Ý, yêu cầu giáo dân tôn trọng ngày lễ MC tháng 10 hằng năm

 8- Quamquam Pluries. Ban hành ngày 15/8/1889, ĐGH Leo Xlll kêu gọi toàn dân tận hiến cho Đức Mẹ MC

 

 9- Octobri Mense. Ban hành ngày 22/9/1891, ĐGH Leo Xlll  kêu gọi hãy luôn luôn chạy đến với Đức Mẹ MC, thì sẽ được như ý khẩn nguyện

10- Magnae Dei Matris. Ban hành  ngày 7/9/1892, ĐGH Leo Xlll, nói về sự thắng trận của Đức Mẹ để chống lại bè rối Albigense

11- Laetitiae Sanctae. Ban hành ngày 8/9/1893, ĐGH Leo Xlll, kêu gọi sự tận hiến cho Đức Mẹ MC

 

12-Jucunda Semper. Ban hành ngày 8/9/1894, ĐGH Leo Xlll nhấn mạnh 2 yếu tố căn bản Kinh MC là: khẩu nguyện và tâm nguyện

13-Adjutricem Populi. Ban hành ngày 5/9/1895, ĐGH Leo Xlll nói: khi đọc kinh MC hãy suy ngắm cuộc đời ĐCG. Kêu gọi các giáo sĩ cùng giáo dân đọc kinh MC hằng ngày.

14-Fidentem Piumque. Ban hành ngày 20/9/1896, ĐGH Leo Xlll nói về hương thơm hoa , tức là kinh MC

 

15- Augustissimae Virginis Mariae. Ban hành ngày 12/9/1897, ĐGH Leo Xlll tuyên bố Kinh MC có tính cách công cộng, phổ quát, tương tự như kinh Thần Vụ, đạt được sự hiệu nghiệm lớn nhất, khi đọc chung với nhau.

  

16-Diuturni Temporis.  Ban hành ngày 5/9/1898, ĐGH Leo Xlll, cảm tạ Đức Me đã ban cho Ngài nhiều ơn lành đặc biệt trong suốt triều đại.

17-Ubi Primum. Ban hành ngày 2/10/1898, ĐGH Leo Xlll  ban hành nhiều Thông Điệp về Kinh MC, khuyến khích tín hữu đọc kinh MC và gia nhập Hội MC. Ban ơn xá, đại xá, toàn xá cho những ai gia nhập Hội MC, siêng năng đọc kinh MC

18- Parta Humano Generi. Ban hành ngày 8/9/1901, ĐGH Leo Xlll nói về quyền phép vô song của Đức Mẹ, khi ta dọc lời chào Thiên Thần: : “Bà đầy ơn phúc…”

19- Recurrens Mensis.  Ban hành ngày 7/10/1969, ĐGH Phaolo 6 :Kinh MC là hơi thở  của các linh hồn.

 

20- Grata Recordatio.  Ban hành ngày 26/9/1959, ĐGH Joan XXlll ca ngợi các Tông Thư của ĐGH Leo Xlll. Kinh MC là lời nguyện đẹp lòng Chúa nhất.

21- L,Ottobre. Ban hành ngày 28/9/1960,  ĐGH Joan XXlll gửi các Hồng Y khuyến khích giáo dân khi gặp sự khốn khó, chạy đến với Mẹ MC. Ôi, vui mừng hoan lạc của Kinh MC

22- Ingravescentibus malis.  Ban hành 29/9/1837, ĐGH Pio Xl gọi Kinh MC là sách nguyện Tân Ước. Trong các kinh nguyện của Hội Thánh, thì Kinh MC chiếm chỗ đặc biệt hoàn hảo, là 1 thể thức cầu nguyện tuyệt hảo nhất

 

23- Philippinas insulas. Ban hành ngày 31/7/1946, ĐGH Pio Xll gửi TGM Manila: kinh MC là toàn thể tổng hợp Phúc Âm.  Hãy đặt dưới sự che chở của Đức Mẹ MC

24- Novimus Libenter. Ban hành ngày 11/7/1959, ĐGH Pio Xll gủi cha Tổng Quyền dòng Daminh: Kinh MC thật ra là vòng hoa lạ lùng, kết dệt bằng lời chào thiên thần  

25- II religioso convegno.  Ban hành ngày 29/9/1961, ĐGH Joan XXlll  kêu gọi đại hội tu sĩ cầu nguyện cho hòa bình thế giới bằng kinh MC

 26- Ocumenicum Consilium: Ban hànhn ngày 28/4/1962, ĐGH Joan XXlll  khuyên nhủ tín hữu đọc kinh MC cầu nguyện cho  công đồng Vatican 2

27- Christi Matri. Ban hành ngày 15/9/1966, ĐGH Phaolo 6, long trọng tuyên bố: Đức Mẹ là Mẹ Giáo Hội, khuyến khích giáo dân năng lần chuỗi MC. Ngài nói: Kinh MC làm đẹp lòng Đức Mẹ nhất.  

28- Marialis Cultus. Ban hành ngày 2/2/1974, ĐGH Phaolo 6: Kinh MC của Đức Trinh Nữ là 1 kinh có giá trị vô biên trong Hội Thánh

29-  Postquam Deo momente . Ban hành ngày 12/4/1867, ĐGH Pio lX: Kinh MC chống lại các bè rối. Ngài đã trao ban kinh MC cho thánh Đaminh, để chống lại các tội ác trên thế gian.

30- Fausto appetente die . Ban hành ngày 29/6/1921,  ĐGH Benedicto XV: Thánh Daminh chống lại các sai  lầm của các bè rối, bằng kinh MC

31- In Caetu soladium . Ban hành ngày 29/10/1916, ĐGH Benedicto  XV: Chỉ bởi kinh MC mà Giáo Hội đã quét sạch được các bè rối

32- Inclytam ac perillustrem . Ban hành ngày 6/3/1934, ĐGH Pio Xl: Thánh Dominico đã đem các linh hồn về với Giáo Hội bằng Kinh MC

33- Ad Augendam . Ban hành ngày 18/1/1785, ĐGH Clement Xlll: Ta ban ơn đại xá cho những ai sốt sắng đọc kinh MC. Ơn đại xá này có thể nhường cho các linh hồn trong Luyện Ngục.

 

34-Ingruentium malorum. Ban hành ngày 19/9/1951, ĐGH Pio Xll : Kinh MC là kinh nguyện tuyệt hảo, có nguồn gốc từ trời. Hãy đọc kinh MC, nhất là trong tháng 10

35- Egregus suis.  Ban hành ngày 3/12/1869, ĐGH Pio lX: Việc tôn sùng Kinh MC tẩy xóa đươc những sai lạc, đánh tan các bè rối.

36- Ex iis quae ad nos.  Ban hành ngày 20/11/1883, ĐGH Leo Xlll  khẳng định: Cha muốn không 1 giáo dân nào bỏ bê kinh MC. Vì ân huệ Kinh MC không thể nào kể ra cho xiết.

37- Rosarium Virginis Mariae . Ban hành ngày 16/10/2002, ĐGH JP2 khuyến khích giáo dân coi chuỗi MC là phương pháp cứu rỗi chắc chắn nhất. Đồng thời Ngài thêm 5 sự Sáng vào Chuỗi MC  

 

38- Benedicentes. Ban hành ngày 27/1/1832, ĐGH Gregorio XVl: Hiệu lực kinh MC gia tăng khi đọc chung. Ngài khuyến khích giáo dân hãy năng đọc kinh chung với nhau.

 

39- Mense Mario: ban hành ngày 29/4/1965, ĐGH Phaolô 6: Chuỗi hạt Mân Côi là hình thức cầu nguyện đẹp lòng Đức Mẹ nhất, đã được giới thiệu khuyến khích bởi các  ĐGH cầm đầu Hội Thánh. Cầu xin gì bằng chuỗi Mân Côi cũng được nhận lời

 

40- Catechesi Tradendae: ban hành ngày 16/10/1979, ĐGH JP2 khuyến khích hãy mở tâm lòng mình với Đức Mẹ khi đọc kinh Mân Côi. Các gia đình mỗi ngày phải đọc kinh Mân Côi.

 

Như vậy, có thể nói: không 1 Hội Đoàn, Đoàn Thể nào trong Giáo Hội  quan trọng như Kinh Mân Côi, và Hiệp Hội MC, vì có đến 40 Sắc lệnh của các Đức Giáo Hoàng nói về kinh MC.

 

Những ai còn thắc mắc, nghi ngờ, chưa tin vào sự cao siêu tuyệt vời của Kinh MC  thì hãy đọc Bản Luận Thuyết này, để biết rõ sự vô cùng cao cả, màu nhiệm , huyền bí của kinh Mân Côi, mà chính Đức Mẹ đã truyền cho thánh Đominico, Chân Phước Alan de la Roche, và thánh Grignion de Montfort.

 

Các Hiệp sĩ Mân Côi có nhiệm vụ phổ biến rộng rãi cho các hội viên MC, cho nhiều người trong cộng đồng dân Chúa.

 

 Đã có rất nhiều thiên tai,  động  đất, gió xoáy, siêu bão, lụt lội khắp nơi, đổ xuống cho nhân loại tội lỗi. Hãy ăn năn xám hối, trở về với Chúa với Mẹ. Siêng năng lần chuỗi MC. Luôn luôn mang chuỗi MC trong mình, xin Đức Mẹ gìn giữ, bảo vệ  khỏi mọi tai họa bất ngờ xảy đến.

                                               

                               TỔNG HỘI RẤT THÁNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI

                                                Thomas Trần khắc Khoan

                                     ( tác giả 4 tác phẩm vinh quang Đức Mẹ)

  • Học Thuyết Trinh Nữ Maria  (cuốn 1)

  • Học thuyết Trinh Nữ Maria ( cuốn 2), được thánh GH. JP2 khen tặng, và ban phép lành Toà Thánh cho tác gỉa

  • Kinh Mân Côi và 100 truyện tích chuỗi Mân Côi (đươc in ấn phổ

          biến khắp nơi tại Viết Nam

  • Tìm hiểu 3 Mẹnh Lệnh Fatima

bottom of page